W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Stryków na lata 2009 - 2015 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 dla działania "Odnowa i Rozwój Wsi"

Data uchwały:
2010-02-19

Numer uchwały:
XLIV/367/2010

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia