W sprawie:
uchwalenia budżetu na rok 2010

Data uchwały:
2010-01-11

Numer uchwały:
XLIII/333/2010

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego