W sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą lokalu, stanowiącego własność gminy

Data uchwały:
2010-01-11

Numer uchwały:
XLIII/334/2010

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia