W sprawie:
nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Bratoszewice gmina Stryków

Data uchwały:
2010-01-11

Numer uchwały:
XLIII/351/2010

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia