W sprawie:
zmian budżetu Miasta - Gminy Stryków na rok 2010

Data uchwały:
2010-01-11

Numer uchwały:
XLIII/352/2010

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia