W sprawie:
określenia warunków udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, stanowiących własność Gminy Stryków oraz wysokości stawek procentowych tych bonifikat

Data uchwały:
2011-12-29

Numer uchwały:
XVIII/132/2011

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego