W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Data uchwały:
2010-12-30

Numer uchwały:
III/20/2010

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiazującą od 1 stycznia 2011 roku.