Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miasta - Gminy Stryków
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 ORGANA WŁADZY
Rada Miejska
Burmistrz Miasta-Gminy
 URZĄD MIASTA
Dane podstawowe
Struktura organizacyjna
Zakres Kompetencji
Urząd Stanu Cywilnego
Wzory dokumentów
Załatwianie spraw obywateli
Ochrona środowiska
 INFORMACJA PUBLICZNA
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji nie ogłoszonych w BIP
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Konsultacje
Wnioski i interpretacje podatkowe
 PRAWO LOKALNE
Statut
Uchwały
Budżet
Podatki i opłaty lokalne
Zarządzenia
    Rok 2004
    Rok 2005
    Rok 2006
    Rok 2007
    Rok 2008
    Rok 2009
    Rok 2010
    Rok 2011
    Rok 2012
       Zarządzenie Nr 1/2012
       Zarządzenie Nr 2/2012
       Zarządzenie Nr 3/2012
       Zarządzenie Nr 4/2012
       Zarządzenie Nr 5/2012
       Zarządzenie Nr 6/2012
       Zarządzenie Nr 7/2012
       Zarządzenie Nr 8/2012
       Zarządzenie Nr 9/2012
       Zarządzenie Nr 10/2012
       Zarządzenie Nr 11/2012
       Zarządzenie Nr 12/2012
       Zarządzenie Nr 13/2012
       Zarządzenie Nr 14/2012
       Zarządzenie Nr 15/2012
       Zarządzenie Nr 16/2012
       Zarządzenie Nr 17/2012
       Zarządzenie Nr 18/2012
       Zarządzenie Nr 19/2012
       Zarządzenie Nr 20/2012
       Zarządzenie Nr 21/2012
       Zarządzenie Nr 22/2012
       Zarządzenie Nr 23/2012
       Zarządzenie Nr 24/2012
       Zarządzenie Nr 25/2012
       Zarządzenie Nr 26/2012
       Zarządzenie Nr 27/2012
       Zarządzenie Nr 28/2012
       Zarządzenie Nr 29/2012
       Zarządzenie Nr 30/2012
       Zarządzenie Nr 31/2012
       Zarządzenie Nr 32/2012
       Zarządzenie Nr 33/2012
       Zarządzenie Nr 34/2012
       Zarządzenie Nr 35/2012
       Zarządzenie Nr 36/2012
       Zarządzenie Nr 37/2012
       Zarządzenie Nr 38/2012
       Zarządzenie Nr 39/2012
       Zarządzenie Nr 40/2012
       Zarządzenie Nr 41/2012
       Zarządzenie Nr 42/2012
       Zarządzenie Nr 43/2012
       Zarządzenie Nr 44/2012
       Zarządzenie Nr 45/2012
       Zarządzenie Nr 46/2012
       Zarządzenie Nr 47/2012
       Zarządzenie Nr 48/2012
       Zarządzenie Nr 49/2012
       Zarządzenie Nr 50/2012
       Zarządzenie Nr 51/2012
       Zarządzenie Nr 52/2012
       Zarządzenie Nr 53/2012
       Zarządzenie Nr 54/2012
       Zarządzenie Nr 55/2012
       Zarządzenie Nr 56/2012
       Zarządzenie Nr 57/2012
       Zarządzenie Nr 58/2012
       Zarządzenie Nr 59/2012
       Zarządzenie Nr 60/2012
       Zarządzenie Nr 61/2012
       Zarządzenie Nr 62/2012
       Zarządzenie Nr 63/2012
       Zarządzenie Nr 64/2012
       Zarządzenie Nr 65/2012
       Zarządzenie Nr 66/2012
       Zarządzenie Nr 67/2012
       Zarządzenie Nr 68/2012
       Zarządzenie Nr 69/2012
       Zarządzenie Nr 70/2012
       Zarządzenie Nr 71/2012
       Zarządzenie Nr 72/2012
       Zarządzenie Nr 73/2012
       Zarządzenie Nr 74/2012
       Zarządzenie Nr 75/2012
       Zarządzenie Nr 76/2012
       Zarządzenie Nr 77/2012
       Zarządzenie Nr 78/2012
       Zarządzenie Nr 79/2012
       Zarządzenie Nr 80/2012
       Zarządzenie Nr 81/2012
       Zarządzenie Nr 82/2012
       Zarządzenie Nr 83/2012
       Zarządzenie Nr 84/2012
       Zarządzenie Nr 85/2012
       Zarządzenie Nr 86/2012
       Zarządzenie Nr 87/2012
       Zarządzenie Nr 88/2012
       Zarządzenie Nr 89/2012
       Zarządzenie Nr 90/2012
       Zarządzenie Nr 91/2012
       Zarządzenie Nr 92/2012
       Zarządzenie Nr 93/2012
       Zarządzenie Nr 94/2012
       Zarządzenie Nr 95/2012
       Zarządzenie Nr 96/2012
       Zarządzenie Nr 97/2012
       Zarządzenie Nr 98/2012
       Zarządzenie Nr 99/2012
       Zarządzenie Nr 100/2012
       Zarządzenie Nr 101/2012
       Zarządzenie Nr 102/2012
       Zarządzenie Nr 103/2012
       Zarządzenie Nr 104/2012
       Zarządzenie Nr 105/2012
       Zarządzenie Nr 106/2012
       Zarządzenie Nr 108/2012
       Zarządzenie Nr 110/2012
       Zarządzenie Nr 112/2012
       Zarządzenie Nr 113/2012
       Zarządzenie Nr 114/2012
       Zarządzenie Nr 115/2012
       Zarządzenie Nr 116/2012
       Zarządzenie Nr 117/2012
       Zarządzenie Nr 118/2013
       Zarządzenie Nr 119/2012
       Zarządzenie Nr 120/2012
       Zarządzenie Nr 121/2012
       Zarządzenie Nr 122/2012
    Rok 2013
    Rok 2014
Zbiory Aktów Prawa Miejscowego
Wybory
Komunikaty, Obwieszczenia i Ogłoszenia
Przetargi - rok 2006
Przetargi - rok 2007
Przetargi - rok 2008
Przetargi - rok 2009
Przetargi - rok 2010
Przetargi - rok 2011
Przetargi - rok 2012
Przetargi - rok 2013
Przetargi - rok 2014
Kanały technologiczne
Plan rozwoju lokalnego
Sprawozdawczość
Powszechny Spis Rolny (PSR 2010)
Plan zagospodarowania przestrzennego
 PRACA W URZĘDZIE
Regulamin naboru
Ogłoszenia o naborze
 INNE
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Gminna Biblioteka Publiczna
Związki, stowarzyszenia i porozumienia między gminne
Rejestry i ewidencje
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi biuletynu
Pliki cookies
 Urzędy Centralne
Spis adresów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


PRAWO LOKALNE > Zarządzenia > Rok 2012

Spis dokumentów:
1. Zarządzenie Nr 1/2012
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Niesułkowie.
2. Zarządzenie Nr 2/2012
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Strykowie.
3. Zarządzenie Nr 3/2012
w sprawie sporządzenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
4. Zarządzenie Nr 4/2012
w sprawie wyznaczenia na obszarze miasta i gminy Stryków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów
5. Zarządzenie Nr 5/2012
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego położonej we wsi Smolice w gminie Stryków, oraz ogłoszenia wykazu
6. Zarządzenie Nr 6/2012
w sprawie zatwierdzenia planów finansowych Urzędu Miasta Gminy na rok 2012
7. Zarządzenie Nr 7/2012
w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Niesułkowie.
8. Zarządzenie Nr 8/2012
w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Strykowie.
9. Zarządzenie Nr 9/2012
w sprawie zmian w budżecie Miasta Gminy Stryków na rok 2012
10. Zarządzenie Nr 10/2012
w sprawie nabycia na rzecz Gminy Stryków nieruchomości niezabudowanej położonej w Bratoszewicach na ulicy Kolejowej 3
11. Zarządzenie Nr 11/2012
w sprawie sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Strykowie w okręgu wyborczym Nr 4, zarządzonych na dzień 11 marca 2012 r.
12. Zarządzenie Nr 12/2012
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Niesułkowie.
13. Zarządzenie Nr 13/2012
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Strykowie.
14. Zarządzenie Nr 14/2012
w sprawie zmian w budżecie Miasta Gminy Stryków na rok 2012
15. Zarządzenie Nr 15/2012
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Niesułkowie.
16. Zarządzenie Nr 16/2012
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Strykowie.
17. Zarządzenie Nr 17/2012
w sprawie delegowania pracowników do obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Strykowie w okręgu wyborczym Nr 4, zarządzonych na dzień 11 marca 2012 r.
18. Zarządzenie Nr 18/2012
w sprawie wprowadzenia regulaminu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stryków.
19. Zarządzenie Nr 19/2012
w sprawie ustalenia wysokości stawki bazowej czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Stryków
20. Zarządzenie Nr 20/2012
w sprawie powołania składu osobowego stałej komisji likwidacyjnej pozostałych środków trwałych w Urzędzie Miasta-Gminy Stryków
21. Zarządzenie Nr 21/2012
w sprawie udzielenia Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strykowie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny
22. Zarządzenie Nr 22/2012
w sprawie zmian w budżecie Miasta - Gminy Stryków na rok 2012
23. Zarządzenie Nr 23/2012
w sprawie ustalenia na 2012 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Stryków...
24. Zarządzenie Nr 24/2012
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości w części przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej dotychczasowym dzierżawcom
25. Zarządzenie Nr 25/2012
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej kompleks sportowy, przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej
26. Zarządzenie Nr 26/2012
w sprawie ogłoszenia wykazów budynków z zasobami lokali mieszkalnych i użytkowych oraz innych budynków i budowli przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej
27. Zarządzenie Nr 27/2012
w sprawie zmian w budżecie Miasta - Gminy Stryków na 2012 rok
28. Zarządzenie Nr 28/2012
w sprawie ustanowienia Pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego
29. Zarządzenie Nr 29/2012
w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej gminnych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
30. Zarządzenie Nr 30/2012
w sprawie zmian budżetu Miasta - Gminy Stryków na rok 2012
31. Zarządzenie Nr 31/2012
w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych przez ujemne skutki przezimowania
32. Zarządzenie Nr 32/2012
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej dotychczasowemu dzierżawcy
33. Zarządzenie Nr 33/2012
w sprawie użyczenia części nieruchomości położonej w Swędowie
34. Zarządzenie Nr 34/2012
w sprawie zmian budżetu Miasta - Gminy Stryków na rok 2012
35. Zarządzenie Nr 35/2012
w sprawie zatwierdzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeńst
36. Zarządzenie Nr 36/2012
w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta - Gminy Stryków na rok 2012
37. Zarządzenie Nr 37/2012
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej dotychczasowym dzierżawcom
38. Zarządzenie Nr 38/2012
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej dotychczasowym dzierżawcom
39. Zarządzenie Nr 39/2012
w sprawie nabycia na rzecz Gminy Stryków nieruchomości niezabudowanych położonych w Kiełminie
40. Zarządzenie Nr 40/2012
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu i ustalenie ceny wywoławczej
41. Zarządzenie Nr 41/2012
w sprawie sporządzenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców
42. Zarządzenie Nr 42/2012
w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta - Gminy Stryków na rok 2012
43. Zarządzenie Nr 43/2012
zmieniające Zarządzenie Nr 36/2012 Burmistrza Miasta - Gminy Stryków w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta - Gminy Stryków na rok 2012
44. Zarządzenie Nr 44/2012
w sprawie zmiany w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta-Gminy Stryków wprowadzonym zarządzeniem nr 5/2005 Burmistrza Miasta-Gminy Stryków z dnia 7 lutego 2005 r.
45. Zarządzenie Nr 45/2012
w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta - Gminy Stryków na rok 2012
46. Zarządzenie Nr 46/2012
w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania
47. Zarządzenie Nr 47/2012
w sprawie wprowadzenia procedur kontroli operacji finansowych i gospodarczych w Urzędzie Miasta - Gminy Stryków
48. Zarządzenie Nr 48/2012
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości w części przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej
49. Zarządzenie Nr 49/2012
w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych klęską niekorzystnych zjawisk
50. Zarządzenie Nr 50/2012
w sprawie zmian budżetu Miasta - Gminy Stryków na rok 2012
51. Zarządzenie Nr 51/2012
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Bratoszewicach.
52. Zarządzenie Nr 52/2012
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Władysława Jagiełły w Strykowie.
53. Zarządzenie Nr 53/2012
uchylające Zarządzenie Nr 45/2012 Burmistrza Miasta - Gminy Stryków w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta - Gminy Stryków na rok 2012
54. Zarządzenie Nr 54/2012
w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta - Gminy Stryków na rok 2012
55. Zarządzenie Nr 55/2012
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Strykowie dla którego Gmina Stryków jest organizatorem
56. Zarządzenie Nr 56/2012
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Strykowie dla którego Gmina Stryków jest organizatorem
57. Zarządzenie Nr 57/2012
zmieniające zarządzenie nr 101 z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont Urzędu Miasta - Gminy Stryków oraz szczególnych zasad prowadzenia rachunkowości dla budże
58. Zarządzenie Nr 58/2012
w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości środków unijnych na finansowanie projektu pt. „Zagospodarowanie obrzeży zbiornika retencyjnego w Strykowie wraz z budową kompleksu sportowo – t
59. Zarządzenie Nr 59/2012
w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta - Gminy Stryków na rok 2012
60. Zarządzenie Nr 60/2012
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta - Gminy Stryków na lata 2012-2022
61. Zarządzenie Nr 61/2012
sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowych w Urzędzie Miasta - Gminy Stryków
62. Zarządzenie Nr 62/2012
w sprawie użyczenia nieruchomości położonej we Wrzasku
63. Zarządzenie Nr 63/2012
w sprawie użyczenia terenu wokół zbiornika retencyjnego w Strykowie
64. Zarządzenie Nr 64/2012
w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości środków unijnych na finansowanie projektu pt. „Budowa sali gimnastycznej w Dobrej wraz z zagospodarowaniem terenu” w ramach działania „Odnowa i
65. Zarządzenie Nr 65/2012
w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu przeznaczonego do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej
66. Zarządzenie Nr 66/2012
w sprawie ustalenia warunków i ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Wyskoki oraz powołania Komisji Przetargowej
67. Zarządzenie Nr 67/2012
w sprawie: określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia Zastępcy Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
68. Zarządzenie Nr 68/2012
w sprawie upoważnienia Zastępcy Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strykowie do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej
69. Zarządzenie Nr 69/2012
w sprawie udzielenia Zastępcy Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strykowie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny
70. Zarządzenie Nr 70/2012
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.
71. Zarządzenie Nr 71/2012
zmieniające zarządzenia w sprawie ogłoszenia wykazów budynków z zasobami lokali mieszkalnych i użytkowych oraz innych budynków i budowli przeznaczonych do oddania w dzierżawę ...
72. Zarządzenie Nr 72/2012
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stryków
73. Zarządzenie Nr 73/2012
w sprawie użyczenia części nieruchomości położonej w Bratoszewicach
74. Zarządzenie Nr 74/2012
w sprawie nabycia na rzecz Gminy Stryków nieruchomości położonej w Smolicach
75. Zarządzenie Nr 75/2012
w sprawie użyczenia nieruchomości położonej w obrębie S-2 miasta Strykowa
76. Zarządzenie Nr 76/2012
w sprawie zmian budżetu Miasta - Gminy Stryków na rok 2012
77. Zarządzenie Nr 77/2012
w sprawie przedstawienia propozycji finansowych na rok 2013
78. Zarządzenie Nr 78/2012
w sprawie zmian budżetu Miasta - Gminy Stryków
79. Zarządzenie Nr 79/2012
w sprawie zmian budżetu Miasta - Gminy Stryków na rok 2012
80. Zarządzenie Nr 80/2012
w sprawie utworzenia, organizacji i funkcjonowania Stałego Dyżuru Burmistrza Miasta-Gminy Stryków na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji...
81. Zarządzenie Nr 81/2012
w sprawie zmian budżetu Miasta - Gminy Stryków na rok 2012
82. Zarządzenie Nr 82/2012
sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego o awansu na stopień nauczyciela mianowanego.
83. Zarządzenie Nr 83/2012
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego o awansu na stopień nauczyciela mianowanego.
84. Zarządzenie Nr 84/2012
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego o awansu na stopień nauczyciela mianowanego.
85. Zarządzenie Nr 85/2012
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego o awansu na stopień nauczyciela mianowanego.
86. Zarządzenie Nr 86/2012
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego o awansu na stopień nauczyciela mianowanego.
87. Zarządzenie Nr 87/2012
w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta - Gminy Stryków na rok 2012
88. Zarządzenie Nr 88/2012
w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z pomieszczeń i powierzchni szkolnych w szkołach i w przedszkolu.
89. Zarządzenie Nr 89/2012
w sprawie użyczenia nieruchomości położonej w Smolicach
90. Zarządzenie Nr 90/2012
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Strykowie w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Stryków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmi
91. Zarządzenie Nr 91/2012
w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta - Gminy Stryków na rok 2012
92. Zarządzenie Nr 92/2012
w sprawie przyjęcia Kodeksu Etycznego Pracowników Urzędu Miasta-Gminy Stryków
93. Zarządzenie Nr 93/2012
w sprawie przekazania Sołectwu Dobra do zarządzania i korzystania mienia komunalnego
94. Zarządzenie Nr 94/2012
w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Stryków
95. Zarządzenie Nr 95/2012
w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z pomieszczeń i powierzchni szkolnych w szkołach i w przedszkolu.
96. Zarządzenie Nr 96/2012
w sprawie sporządzenia wykazu lokali mieszkalnych stanowiących budynki jednolokalowe przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców
97. Zarządzenie Nr 97/2012
w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta - Gminy Stryków na rok 2012
98. Zarządzenie Nr 98/2012
w sprawie przekazania Osiedlu Centrum do zarządzania i korzystania mienia komunalnego
99. Zarządzenie Nr 99/2012
w sprawie przekazania Sołectwu Wola Błędowa do zarządzania i korzystania mienia komunalnego
100. Zarządzenie Nr 100/2012
w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta - Gminy Stryków na rok 2012
101. Zarządzenie Nr 101/2012
w sprawie zmian budżetu Miasta - Gminy Stryków na rok 2012
102. Zarządzenie Nr 102/2012
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
103. Zarządzenie Nr 103/2012
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
104. Zarządzenie Nr 104/2012
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
105. Zarządzenie Nr 105/2012
w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta - Gminy Stryków na rok 2012.
106. Zarządzenie Nr 106/2012
w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości środków unijnych na finansowanie projektu pt Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w gminie Stry
107. Zarządzenie Nr 108/2012
w sprawie użyczenia Gminnej Bibliotece Publicznej w Strykowie lokali komunalnych
108. Zarządzenie Nr 110/2012
w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta - Gminy Stryków na rok 2012
109. Zarządzenie Nr 112/2012
w sprawie wyznaczenia na 2013 rok miejsc, w których może być wykonywana nieodpłatna, kontrolowana praca na cele społeczne.
110. Zarządzenie Nr 113/2012
w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta - Gminy Stryków na rok 2012
111. Zarządzenie Nr 114/2012
w sprawie wyznaczenia na obszarze miasta i gminy Stryków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów
112. Zarządzenie Nr 115/2012
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia "Otwartego konkursu ofert" na wspieranie realizacji zadań pożytku publicznego w 2013 r.
113. Zarządzenie Nr 116/2012
w sprawie powołania Komisji ds. przyznawania nagrody za wysokie wyniki sportowe w dziedzinie sportu i kultury fizycznej za 2012 r.
114. Zarządzenie Nr 117/2012
w sprawie zmian w budżecie Miasta - Gminy Stryków na rok 2012
115. Zarządzenie Nr 118/2013
w sprawie zmian w budżecie Miasta - Gminy Stryków na rok 2012
116. Zarządzenie Nr 119/2012
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2022
117. Zarządzenie Nr 120/2012
w sprawie zmian w budżecie Miasta - Gminy Stryków na rok 2012
118. Zarządzenie Nr 121/2012
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta – Gminy Stryków.
119. Zarządzenie Nr 122/2012
w sprawie ustalenia wynagradzania miesięcznego kierowników samorządowych instytucji kultury

Ilość odwiedzin: 3434
Nazwa dokumentu: Rok 2012
Skrócony opis: Zarządzenia Burmistrza Miasta - Gminy Stryków wydane w 2012 roku.
Podmiot udostępniający: Burmistrz Miasta-Gminy Stryków
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Miasta-Gminy Stryków
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Piestrzeniewicz
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Piestrzeniewicz
Data wytworzenia informacji: 2012-01-11 12:31:25
Data udostępnienia informacji: 2012-01-11 12:31:25
Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-11 12:34:06

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...