Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Strykowie
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 ORGANA WŁADZY
Rada Miejska
Burmistrz Strykowa
 URZĄD MIASTA
Dane podstawowe
Struktura organizacyjna
Zakres Kompetencji
Urząd Stanu Cywilnego
Wzory dokumentów
Załatwianie spraw obywateli
Ochrona środowiska
 INFORMACJA PUBLICZNA
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji nie ogłoszonych w BIP
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Konsultacje
Wnioski i interpretacje podatkowe
 PRAWO LOKALNE
Statut
Uchwały
Budżet
Podatki i opłaty lokalne
Zarządzenia
    Rok 2004
    Rok 2005
    Rok 2006
    Rok 2007
    Rok 2008
    Rok 2009
    Rok 2010
    Rok 2011
    Rok 2012
       Zarządzenie Nr 1/2012
       Zarządzenie Nr 2/2012
       Zarządzenie Nr 3/2012
       Zarządzenie Nr 4/2012
       Zarządzenie Nr 5/2012
       Zarządzenie Nr 6/2012
       Zarządzenie Nr 7/2012
       Zarządzenie Nr 8/2012
       Zarządzenie Nr 9/2012
       Zarządzenie Nr 10/2012
       Zarządzenie Nr 11/2012
       Zarządzenie Nr 12/2012
       Zarządzenie Nr 13/2012
       Zarządzenie Nr 14/2012
       Zarządzenie Nr 15/2012
       Zarządzenie Nr 16/2012
       Zarządzenie Nr 17/2012
       Zarządzenie Nr 18/2012
       Zarządzenie Nr 19/2012
       Zarządzenie Nr 20/2012
       Zarządzenie Nr 21/2012
       Zarządzenie Nr 22/2012
       Zarządzenie Nr 23/2012
       Zarządzenie Nr 24/2012
       Zarządzenie Nr 25/2012
       Zarządzenie Nr 26/2012
       Zarządzenie Nr 27/2012
       Zarządzenie Nr 28/2012
       Zarządzenie Nr 29/2012
       Zarządzenie Nr 30/2012
       Zarządzenie Nr 31/2012
       Zarządzenie Nr 32/2012
       Zarządzenie Nr 33/2012
       Zarządzenie Nr 34/2012
       Zarządzenie Nr 35/2012
       Zarządzenie Nr 36/2012
       Zarządzenie Nr 37/2012
       Zarządzenie Nr 38/2012
       Zarządzenie Nr 39/2012
       Zarządzenie Nr 40/2012
       Zarządzenie Nr 41/2012
       Zarządzenie Nr 42/2012
       Zarządzenie Nr 43/2012
       Zarządzenie Nr 44/2012
       Zarządzenie Nr 45/2012
       Zarządzenie Nr 46/2012
       Zarządzenie Nr 47/2012
       Zarządzenie Nr 48/2012
       Zarządzenie Nr 49/2012
       Zarządzenie Nr 50/2012
       Zarządzenie Nr 51/2012
       Zarządzenie Nr 52/2012
       Zarządzenie Nr 53/2012
       Zarządzenie Nr 54/2012
       Zarządzenie Nr 55/2012
       Zarządzenie Nr 56/2012
       Zarządzenie Nr 57/2012
       Zarządzenie Nr 58/2012
       Zarządzenie Nr 59/2012
       Zarządzenie Nr 60/2012
       Zarządzenie Nr 61/2012
       Zarządzenie Nr 62/2012
       Zarządzenie Nr 63/2012
       Zarządzenie Nr 64/2012
       Zarządzenie Nr 65/2012
       Zarządzenie Nr 66/2012
       Zarządzenie Nr 67/2012
       Zarządzenie Nr 68/2012
       Zarządzenie Nr 69/2012
       Zarządzenie Nr 70/2012
       Zarządzenie Nr 71/2012
       Zarządzenie Nr 72/2012
       Zarządzenie Nr 73/2012
       Zarządzenie Nr 74/2012
       Zarządzenie Nr 75/2012
       Zarządzenie Nr 76/2012
       Zarządzenie Nr 77/2012
       Zarządzenie Nr 78/2012
       Zarządzenie Nr 79/2012
       Zarządzenie Nr 80/2012
       Zarządzenie Nr 81/2012
       Zarządzenie Nr 82/2012
       Zarządzenie Nr 83/2012
       Zarządzenie Nr 84/2012
       Zarządzenie Nr 85/2012
       Zarządzenie Nr 86/2012
       Zarządzenie Nr 87/2012
       Zarządzenie Nr 88/2012
       Zarządzenie Nr 89/2012
       Zarządzenie Nr 90/2012
       Zarządzenie Nr 91/2012
       Zarządzenie Nr 92/2012
       Zarządzenie Nr 93/2012
       Zarządzenie Nr 94/2012
       Zarządzenie Nr 95/2012
       Zarządzenie Nr 96/2012
       Zarządzenie Nr 97/2012
       Zarządzenie Nr 98/2012
       Zarządzenie Nr 99/2012
       Zarządzenie Nr 100/2012
       Zarządzenie Nr 101/2012
       Zarządzenie Nr 102/2012
       Zarządzenie Nr 103/2012
       Zarządzenie Nr 104/2012
       Zarządzenie Nr 105/2012
       Zarządzenie Nr 106/2012
       Zarządzenie Nr 108/2012
       Zarządzenie Nr 110/2012
       Zarządzenie Nr 112/2012
       Zarządzenie Nr 113/2012
       Zarządzenie Nr 114/2012
       Zarządzenie Nr 115/2012
       Zarządzenie Nr 116/2012
       Zarządzenie Nr 117/2012
       Zarządzenie Nr 118/2013
       Zarządzenie Nr 119/2012
       Zarządzenie Nr 120/2012
       Zarządzenie Nr 121/2012
       Zarządzenie Nr 122/2012
    Rok 2013
    Rok 2014
    Rok 2015
Zbiory Aktów Prawa Miejscowego
Wybory
Komunikaty, Obwieszczenia i Ogłoszenia
Przetargi - rok 2006
Przetargi - rok 2007
Przetargi - rok 2008
Przetargi - rok 2009
Przetargi - rok 2010
Przetargi - rok 2011
Przetargi - rok 2012
Przetargi - rok 2013
Przetargi - rok 2014
Przetargi - rok 2015
Kanały technologiczne
Plan rozwoju lokalnego
Sprawozdawczość
Powszechny Spis Rolny (PSR 2010)
Plan zagospodarowania przestrzennego
 PRACA W URZĘDZIE
Regulamin naboru
Ogłoszenia o naborze
 INNE
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Gminna Biblioteka Publiczna
Związki, stowarzyszenia i porozumienia między gminne
Rejestry i ewidencje
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi biuletynu
Pliki cookies
 Urzędy Centralne
Spis adresów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


PRAWO LOKALNE > Zarządzenia > Rok 2012

Spis dokumentów:
1. Zarządzenie Nr 1/2012
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Niesułkowie.
2. Zarządzenie Nr 2/2012
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Strykowie.
3. Zarządzenie Nr 3/2012
w sprawie sporządzenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
4. Zarządzenie Nr 4/2012
w sprawie wyznaczenia na obszarze miasta i gminy Stryków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów
5. Zarządzenie Nr 5/2012
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego położonej we wsi Smolice w gminie Stryków, oraz ogłoszenia wykazu
6. Zarządzenie Nr 6/2012
w sprawie zatwierdzenia planów finansowych Urzędu Miasta Gminy na rok 2012
7. Zarządzenie Nr 7/2012
w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Niesułkowie.
8. Zarządzenie Nr 8/2012
w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Strykowie.
9. Zarządzenie Nr 9/2012
w sprawie zmian w budżecie Miasta Gminy Stryków na rok 2012
10. Zarządzenie Nr 10/2012
w sprawie nabycia na rzecz Gminy Stryków nieruchomości niezabudowanej położonej w Bratoszewicach na ulicy Kolejowej 3
11. Zarządzenie Nr 11/2012
w sprawie sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Strykowie w okręgu wyborczym Nr 4, zarządzonych na dzień 11 marca 2012 r.
12. Zarządzenie Nr 12/2012
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Niesułkowie.
13. Zarządzenie Nr 13/2012
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Strykowie.
14. Zarządzenie Nr 14/2012
w sprawie zmian w budżecie Miasta Gminy Stryków na rok 2012
15. Zarządzenie Nr 15/2012
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Niesułkowie.
16. Zarządzenie Nr 16/2012
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Strykowie.
17. Zarządzenie Nr 17/2012
w sprawie delegowania pracowników do obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Strykowie w okręgu wyborczym Nr 4, zarządzonych na dzień 11 marca 2012 r.
18. Zarządzenie Nr 18/2012
w sprawie wprowadzenia regulaminu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stryków.
19. Zarządzenie Nr 19/2012
w sprawie ustalenia wysokości stawki bazowej czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Stryków
20. Zarządzenie Nr 20/2012
w sprawie powołania składu osobowego stałej komisji likwidacyjnej pozostałych środków trwałych w Urzędzie Miasta-Gminy Stryków
21. Zarządzenie Nr 21/2012
w sprawie udzielenia Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strykowie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny
22. Zarządzenie Nr 22/2012
w sprawie zmian w budżecie Miasta - Gminy Stryków na rok 2012
23. Zarządzenie Nr 23/2012
w sprawie ustalenia na 2012 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Stryków...
24. Zarządzenie Nr 24/2012
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości w części przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej dotychczasowym dzierżawcom
25. Zarządzenie Nr 25/2012
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej kompleks sportowy, przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej
26. Zarządzenie Nr 26/2012
w sprawie ogłoszenia wykazów budynków z zasobami lokali mieszkalnych i użytkowych oraz innych budynków i budowli przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej
27. Zarządzenie Nr 27/2012
w sprawie zmian w budżecie Miasta - Gminy Stryków na 2012 rok
28. Zarządzenie Nr 28/2012
w sprawie ustanowienia Pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego
29. Zarządzenie Nr 29/2012
w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej gminnych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
30. Zarządzenie Nr 30/2012
w sprawie zmian budżetu Miasta - Gminy Stryków na rok 2012
31. Zarządzenie Nr 31/2012
w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych przez ujemne skutki przezimowania
32. Zarządzenie Nr 32/2012
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej dotychczasowemu dzierżawcy
33. Zarządzenie Nr 33/2012
w sprawie użyczenia części nieruchomości położonej w Swędowie
34. Zarządzenie Nr 34/2012
w sprawie zmian budżetu Miasta - Gminy Stryków na rok 2012
35. Zarządzenie Nr 35/2012
w sprawie zatwierdzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeńst
36. Zarządzenie Nr 36/2012
w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta - Gminy Stryków na rok 2012
37. Zarządzenie Nr 37/2012
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej dotychczasowym dzierżawcom
38. Zarządzenie Nr 38/2012
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej dotychczasowym dzierżawcom
39. Zarządzenie Nr 39/2012
w sprawie nabycia na rzecz Gminy Stryków nieruchomości niezabudowanych położonych w Kiełminie
40. Zarządzenie Nr 40/2012
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu i ustalenie ceny wywoławczej
41. Zarządzenie Nr 41/2012
w sprawie sporządzenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców
42. Zarządzenie Nr 42/2012
w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta - Gminy Stryków na rok 2012
43. Zarządzenie Nr 43/2012
zmieniające Zarządzenie Nr 36/2012 Burmistrza Miasta - Gminy Stryków w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta - Gminy Stryków na rok 2012
44. Zarządzenie Nr 44/2012
w sprawie zmiany w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta-Gminy Stryków wprowadzonym zarządzeniem nr 5/2005 Burmistrza Miasta-Gminy Stryków z dnia 7 lutego 2005 r.
45. Zarządzenie Nr 45/2012
w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta - Gminy Stryków na rok 2012
46. Zarządzenie Nr 46/2012
w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania
47. Zarządzenie Nr 47/2012
w sprawie wprowadzenia procedur kontroli operacji finansowych i gospodarczych w Urzędzie Miasta - Gminy Stryków
48. Zarządzenie Nr 48/2012
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości w części przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej
49. Zarządzenie Nr 49/2012
w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych klęską niekorzystnych zjawisk
50. Zarządzenie Nr 50/2012
w sprawie zmian budżetu Miasta - Gminy Stryków na rok 2012
51. Zarządzenie Nr 51/2012
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Bratoszewicach.
52. Zarządzenie Nr 52/2012
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Władysława Jagiełły w Strykowie.
53. Zarządzenie Nr 53/2012
uchylające Zarządzenie Nr 45/2012 Burmistrza Miasta - Gminy Stryków w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta - Gminy Stryków na rok 2012
54. Zarządzenie Nr 54/2012
w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta - Gminy Stryków na rok 2012
55. Zarządzenie Nr 55/2012
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Strykowie dla którego Gmina Stryków jest organizatorem
56. Zarządzenie Nr 56/2012
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Strykowie dla którego Gmina Stryków jest organizatorem
57. Zarządzenie Nr 57/2012
zmieniające zarządzenie nr 101 z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont Urzędu Miasta - Gminy Stryków oraz szczególnych zasad prowadzenia rachunkowości dla budże
58. Zarządzenie Nr 58/2012
w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości środków unijnych na finansowanie projektu pt. „Zagospodarowanie obrzeży zbiornika retencyjnego w Strykowie wraz z budową kompleksu sportowo – t
59. Zarządzenie Nr 59/2012
w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta - Gminy Stryków na rok 2012
60. Zarządzenie Nr 60/2012
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta - Gminy Stryków na lata 2012-2022
61. Zarządzenie Nr 61/2012
sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowych w Urzędzie Miasta - Gminy Stryków
62. Zarządzenie Nr 62/2012
w sprawie użyczenia nieruchomości położonej we Wrzasku
63. Zarządzenie Nr 63/2012
w sprawie użyczenia terenu wokół zbiornika retencyjnego w Strykowie
64. Zarządzenie Nr 64/2012
w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości środków unijnych na finansowanie projektu pt. „Budowa sali gimnastycznej w Dobrej wraz z zagospodarowaniem terenu” w ramach działania „Odnowa i
65. Zarządzenie Nr 65/2012
w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu przeznaczonego do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej
66. Zarządzenie Nr 66/2012
w sprawie ustalenia warunków i ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Wyskoki oraz powołania Komisji Przetargowej
67. Zarządzenie Nr 67/2012
w sprawie: określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia Zastępcy Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
68. Zarządzenie Nr 68/2012
w sprawie upoważnienia Zastępcy Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strykowie do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej
69. Zarządzenie Nr 69/2012
w sprawie udzielenia Zastępcy Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strykowie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny
70. Zarządzenie Nr 70/2012
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.
71. Zarządzenie Nr 71/2012
zmieniające zarządzenia w sprawie ogłoszenia wykazów budynków z zasobami lokali mieszkalnych i użytkowych oraz innych budynków i budowli przeznaczonych do oddania w dzierżawę ...
72. Zarządzenie Nr 72/2012
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stryków
73. Zarządzenie Nr 73/2012
w sprawie użyczenia części nieruchomości położonej w Bratoszewicach
74. Zarządzenie Nr 74/2012
w sprawie nabycia na rzecz Gminy Stryków nieruchomości położonej w Smolicach
75. Zarządzenie Nr 75/2012
w sprawie użyczenia nieruchomości położonej w obrębie S-2 miasta Strykowa
76. Zarządzenie Nr 76/2012
w sprawie zmian budżetu Miasta - Gminy Stryków na rok 2012
77. Zarządzenie Nr 77/2012
w sprawie przedstawienia propozycji finansowych na rok 2013
78. Zarządzenie Nr 78/2012
w sprawie zmian budżetu Miasta - Gminy Stryków
79. Zarządzenie Nr 79/2012
w sprawie zmian budżetu Miasta - Gminy Stryków na rok 2012
80. Zarządzenie Nr 80/2012
w sprawie utworzenia, organizacji i funkcjonowania Stałego Dyżuru Burmistrza Miasta-Gminy Stryków na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji...
81. Zarządzenie Nr 81/2012
w sprawie zmian budżetu Miasta - Gminy Stryków na rok 2012
82. Zarządzenie Nr 82/2012
sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego o awansu na stopień nauczyciela mianowanego.
83. Zarządzenie Nr 83/2012
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego o awansu na stopień nauczyciela mianowanego.
84. Zarządzenie Nr 84/2012
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego o awansu na stopień nauczyciela mianowanego.
85. Zarządzenie Nr 85/2012
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego o awansu na stopień nauczyciela mianowanego.
86. Zarządzenie Nr 86/2012
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego o awansu na stopień nauczyciela mianowanego.
87. Zarządzenie Nr 87/2012
w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta - Gminy Stryków na rok 2012
88. Zarządzenie Nr 88/2012
w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z pomieszczeń i powierzchni szkolnych w szkołach i w przedszkolu.
89. Zarządzenie Nr 89/2012
w sprawie użyczenia nieruchomości położonej w Smolicach
90. Zarządzenie Nr 90/2012
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Strykowie w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Stryków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmi
91. Zarządzenie Nr 91/2012
w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta - Gminy Stryków na rok 2012
92. Zarządzenie Nr 92/2012
w sprawie przyjęcia Kodeksu Etycznego Pracowników Urzędu Miasta-Gminy Stryków
93. Zarządzenie Nr 93/2012
w sprawie przekazania Sołectwu Dobra do zarządzania i korzystania mienia komunalnego
94. Zarządzenie Nr 94/2012
w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Stryków
95. Zarządzenie Nr 95/2012
w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z pomieszczeń i powierzchni szkolnych w szkołach i w przedszkolu.
96. Zarządzenie Nr 96/2012
w sprawie sporządzenia wykazu lokali mieszkalnych stanowiących budynki jednolokalowe przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców
97. Zarządzenie Nr 97/2012
w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta - Gminy Stryków na rok 2012
98. Zarządzenie Nr 98/2012
w sprawie przekazania Osiedlu Centrum do zarządzania i korzystania mienia komunalnego
99. Zarządzenie Nr 99/2012
w sprawie przekazania Sołectwu Wola Błędowa do zarządzania i korzystania mienia komunalnego
100. Zarządzenie Nr 100/2012
w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta - Gminy Stryków na rok 2012
101. Zarządzenie Nr 101/2012
w sprawie zmian budżetu Miasta - Gminy Stryków na rok 2012
102. Zarządzenie Nr 102/2012
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
103. Zarządzenie Nr 103/2012
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
104. Zarządzenie Nr 104/2012
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
105. Zarządzenie Nr 105/2012
w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta - Gminy Stryków na rok 2012.
106. Zarządzenie Nr 106/2012
w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości środków unijnych na finansowanie projektu pt Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w gminie Stry
107. Zarządzenie Nr 108/2012
w sprawie użyczenia Gminnej Bibliotece Publicznej w Strykowie lokali komunalnych
108. Zarządzenie Nr 110/2012
w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta - Gminy Stryków na rok 2012
109. Zarządzenie Nr 112/2012
w sprawie wyznaczenia na 2013 rok miejsc, w których może być wykonywana nieodpłatna, kontrolowana praca na cele społeczne.
110. Zarządzenie Nr 113/2012
w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta - Gminy Stryków na rok 2012
111. Zarządzenie Nr 114/2012
w sprawie wyznaczenia na obszarze miasta i gminy Stryków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów
112. Zarządzenie Nr 115/2012
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia "Otwartego konkursu ofert" na wspieranie realizacji zadań pożytku publicznego w 2013 r.
113. Zarządzenie Nr 116/2012
w sprawie powołania Komisji ds. przyznawania nagrody za wysokie wyniki sportowe w dziedzinie sportu i kultury fizycznej za 2012 r.
114. Zarządzenie Nr 117/2012
w sprawie zmian w budżecie Miasta - Gminy Stryków na rok 2012
115. Zarządzenie Nr 118/2013
w sprawie zmian w budżecie Miasta - Gminy Stryków na rok 2012
116. Zarządzenie Nr 119/2012
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2022
117. Zarządzenie Nr 120/2012
w sprawie zmian w budżecie Miasta - Gminy Stryków na rok 2012
118. Zarządzenie Nr 121/2012
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta – Gminy Stryków.
119. Zarządzenie Nr 122/2012
w sprawie ustalenia wynagradzania miesięcznego kierowników samorządowych instytucji kultury

Ilość odwiedzin: 3543
Nazwa dokumentu: Rok 2012
Skrócony opis: Zarządzenia Burmistrza Miasta - Gminy Stryków wydane w 2012 roku.
Podmiot udostępniający: Burmistrz Miasta-Gminy Stryków
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Miasta-Gminy Stryków
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Piestrzeniewicz
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Piestrzeniewicz
Data wytworzenia informacji: 2012-01-11 12:31:25
Data udostępnienia informacji: 2012-01-11 12:31:25
Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-11 12:34:06

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...