logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Strykowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
plus Burmistrz Strykowa
 URZĄD MIASTA
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Wzory dokumentów
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Ochrona środowiska
 INFORMACJA PUBLICZNA
plus Oświadczenia majątkowe
minus Dostęp do informacji nie ogłoszonych w BIP
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Konsultacje
plus Wnioski i interpretacje podatkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
plus Uchwały
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Zarządzenia
plus Zbiory Aktów Prawa Miejscowego
plus Wybory
minus Komunikaty, Obwieszczenia i Ogłoszenia
   plus Komunikat
   plus Obwieszczenie
   minus Ogłoszenia
      minus Ogłoszenie z dnia 6 grudnia 2007r.
      minus OGŁOSZENIE
      minus Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2008r.
      minus Otwarty konkurs ofert
      minus Ogłoszenie z dnia 23 stycznia 2008
      minus INFORMACJA
      minus Ogłoszenie z dnia 30 stycznia 2008r.
      minus Ogłoszenie z dnia 7 marca 2008 roku
      minus Ogłoszenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie
      minus Ogłoszenie
      minus Ogłoszenie
      minus Ogłoszenie
      minus Ogłoszenie
      minus Ogłoszenie
      minus Ogłoszenie / Obwieszczenie
      minus Ogłoszenie
      minus Ogłoszenie
      minus Ogłoszenie z dnia 21 sierpnia 2008r.
      minus Ogłoszenie z dnia 22 sierpnia 2008r.
      minus Ogłoszenie z dnia 18 września 2008r.
      minus Ogłoszenie z dnia 17 października 2008r.
      minus Ogłoszenie z dnia 26 września 2008r.
      minus Ogłoszenie z dnia 26 września 2008r.
      minus Ogłoszenie z dnia 6 listopada 2008r.
      minus Ogłoszenie z dnia 14 listopada 2008r.
      minus Otwarty konkurs ofert
      minus Ogłoszenie z dnia 20 stycznia 2009r.
      minus SPRAWIE ROZSTRZYGNIĘCIA "OTWARTEGO KONKURSU OFERT 2009"
      minus Ogłoszenie z dnia 10 marca 2009r.
      minus Ogłoszenie
      minus Ogłoszenie
      minus Ogłoszenie z dnia 08.04.2009
      minus Ogłoszenie
      minus Ogłoszenie z dnia 08.05.2009
      minus Ogłoszenie
      minus Ogłoszenie z dnia 10.06.2009
      minus Ogłoszenie z dnia 11.08.2009
      minus Ogłoszenie
      minus Ogłoszenie
      minus Ogłoszenie
      minus Ogłoszenie
      minus Ogłoszenie
      minus Otwarty konkurs ofert
      minus Ogłoszenie
      minus Ogłoszenie
      minus Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert
      minus Ogłoszenie
      minus Ogłoszenie
      minus Ogłoszenie
      minus Ogłoszenie
      minus Ogłoszenie
      minus Ogłoszenie
      minus Ogłoszenia
      minus OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE
      minus Ogłoszenie
      minus Ogłoszenie
      minus Ogłoszenie
      minus Ogłoszenie
      minus ogłoszenie
      minus Ogłoszenie
      minus Ogłoszenie
      minus Ogłoszenie
      minus Ogłoszenie
      minus Ogłoszenie
      minus Ogłoszenie
      minus Ogłoszenie
      minus Ogłoszenie
      minus Ogłoszenie
      minus Ogłoszenie
      minus Ogłoszenie z dnia 08.02.2011
      minus Ogłoszenie z dnia 16.02.2011
      minus Ogłoszenie
      minus Ogłoszenie z dnia 30.03.2011
      minus Ogłoszenie
      minus Ogłoszenie
      minus Ogłoszenie
      minus Ogłoszenie
      minus Ogłoszenie
      minus Ogłoszenie
      minus Ogłoszenie
      minus Ogłoszenie
      minus Ogłoszenie
      minus Ogłoszenie
      minus Ogłoszenie
      minus Ogłoszenie
      minus Ogłoszenie
      minus Ogłoszenie
      minus Ogłoszenie
      minus Ogłoszenie
      minus Ogłoszenie
      minus Ogłoszenie
      minus O G Ł O S Z E N I E
      minus Ogłoszenie
      minus Ogłoszenie z dnia 24 stycznia 2013 r.
      minus Ogłoszenie
      minus Ogłoszenie
      minus Ogłoszenie
      minus Ogłoszenie
      minus Ogłoszenie
      minus Ogłoszenie
      minus Ogłoszenie
      minus Ogłoszenie
      minus Ogłoszenie z dnia 11.09.2013
      minus Ogłoszenie z dnia 11.09.2013
      minus Ogłoszenie z dnia 05.11.2013
      minus Ogłoszenie z dnia 14.11.2013
      minus Ogłoszenie z dnia 28.11.2013
      minus Ogłoszenie z dnia 30.12.2013
      minus Ogłoszenie
      minus Ogłoszenie z dnia 17.01.2014
      minus Ogłoszenie z dnia 17.01.2014
      minus Ogłoszenie z dnia 21.02.2014
      minus Ogłoszenie z dnia 28.03.2014
      minus Ogłoszenie
      minus Ogłoszenie z dnia 08.05.2014
      minus Ogłoszeniec
      minus Ogłoszenie
      minus Ogłoszenie
      minus Ogłoszenie
      minus Ogłoszenie
      minus Ogłoszenie
      minus Ogłoszenie
      minus Ogłoszenie
      minus Ogłoszenie
      minus Ogłoszenie
      minus Ogłoszenie
      minus Ogłoszenie
      minus Ogłoszenie
      minus Ogłoszenie
      minus Ogłoszenie
      minus Ogłoszenie
plus Przetargi - rok 2006
plus Przetargi - rok 2007
plus Przetargi - rok 2008
plus Przetargi - rok 2009
plus Przetargi - rok 2010
plus Przetargi - rok 2011
plus Przetargi - rok 2012
plus Przetargi - rok 2013
plus Przetargi - rok 2014
plus Przetargi - rok 2015
plus Kanały technologiczne
minus Plan rozwoju lokalnego
plus Sprawozdawczość
plus Powszechny Spis Rolny (PSR 2010)
minus Plan zagospodarowania przestrzennego
 PRACA W URZĘDZIE
minus Regulamin naboru
plus Ogłoszenia o naborze
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
minus Gminna Biblioteka Publiczna
plus Związki, stowarzyszenia i porozumienia między gminne
plus Rejestry i ewidencje
plus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Pliki cookies
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Ogłoszenie z dnia 6 grudnia 2007r.
nieruchomości stanowiącej części działki oznaczonej nr 33 w obrębie S-2, nieruchomości lokalowej położonej w Strykowie przy Placu Łukasińskiego 4.
2. OGŁOSZENIE
O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków
3. Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2008r.
Został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, położonej w Strykowie przy ul. Grunwaldzkiej 29A
4. Otwarty konkurs ofert
1. Wsparcie realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 2.Wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży
5. Ogłoszenie z dnia 23 stycznia 2008
wyniki pracy Komisji Konkursowej "Otwarty konkurs ofert 2008"
6. INFORMACJA
zmiana "Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi"
7. Ogłoszenie z dnia 30 stycznia 2008r.
wywieszone do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Stryków
8. Ogłoszenie z dnia 7 marca 2008 roku
Podane do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem w drodze bezprzetargowej.
9. Ogłoszenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie zgodnie z Ustawą z dnia 07 czerwca 2001 r. "o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków” art. 24 ust.9 ogłasza,
10. Ogłoszenie
Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Burmistrz Miasta-Gminy Stryków informuje
11. Ogłoszenie
wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Stryków, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej
12. Ogłoszenie
w siedzibie Urzędu Miasta-Gminy Stryków przy ul. Kościuszki 27, został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Stryków...
13. Ogłoszenie
Podanie do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Stryków, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej dotychczasowemu dzierżawcy
14. Ogłoszenie
zostały wywieszone do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Stryków
15. Ogłoszenie / Obwieszczenie
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków we wsi Michałówek”
16. Ogłoszenie
wywieszenie do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Stryków.
17. Ogłoszenie
Wyłożenie do publicznego wglądu protokół inwentaryzacyjny nieruchomości położnej na terenie gminy Stryków w obrębie Bratoszewice, zabudowanej budynkiem hydroforni ...
18. Ogłoszenie z dnia 21 sierpnia 2008r.
2 nieruchomości niezabudowane położone we wsi Lipa obręb geodezyjny Tymianka - sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
19. Ogłoszenie z dnia 22 sierpnia 2008r.
został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Stryków, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej dotychczasowemu dzierżawcy
20. Ogłoszenie z dnia 18 września 2008r.
do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej, położonej w Smolicach nr 54, do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu położonego w budynku...
21. Ogłoszenie z dnia 17 października 2008r.
Burmistrz Miasta-Gminy Stryków informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta-Gminy Stryków przy ulicy Kościuszki 27, został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz...
22. Ogłoszenie z dnia 26 września 2008r.
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków dla obszaru położonego we wsiach Dobra – Michałówek w części...
23. Ogłoszenie z dnia 26 września 2008r.
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków dla obszaru położonego we wsi Sosnowiec – Pieńki.
24. Ogłoszenie z dnia 6 listopada 2008r.
Burmistrz Miasta-Gminy Stryków informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta-Gminy Stryków przy ul. Kościuszki 27, został podany do publicznej wiadomości wykaz...
25. Ogłoszenie z dnia 14 listopada 2008r.
Burmistrz Miasta-Gminy Stryków informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta-Gminy Stryków przy ul. Kościuszki 27, został podany do publicznej wiadomości wykaz
26. Otwarty konkurs ofert
Wsparcie realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
27. Ogłoszenie z dnia 20 stycznia 2009r.
wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Stryków, oznaczonej jako część działki nr 367/3 w obrębie S-2 miasta Strykowa, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze...
28. SPRAWIE ROZSTRZYGNIĘCIA "OTWARTEGO KONKURSU OFERT 2009"
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA – GMINY STRYKÓW W SPRAWIE ROZSTRZYGNIĘCIA "OTWARTEGO KONKURSU OFERT 2009" I UDZIELENIA DOTACJI ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM W 2009 ROKU
29. Ogłoszenie z dnia 10 marca 2009r.
podanie do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości, stanowiących własność Gminy Stryków, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej.
30. Ogłoszenie
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
31. Ogłoszenie
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Wola Błędowa w gminie Stryków
32. Ogłoszenie z dnia 08.04.2009
wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Stryków, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej
33. Ogłoszenie
zostały wywieszone do publicznej wiadomości wykazy następujących nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Stryków
34. Ogłoszenie z dnia 08.05.2009
Podane do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości, stanowiących własność Gminy Stryków.
35. Ogłoszenie
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta-Gminy Stryków przy ulicy Kościuszki 27, zostały wywieszone do publicznej wiadomości wykazy następujących nieruchomości przeznaczonych do sprzeda
36. Ogłoszenie z dnia 10.06.2009
w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strykowa
37. Ogłoszenie z dnia 11.08.2009
Burmistrz Miasta-Gminy Stryków informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta-Gminy Stryków przy ul. Kościuszki 27, został podany do publicznej wiadomości...
38. Ogłoszenie
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
39. Ogłoszenie
Podane do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości, stanowiących własność Gminy Stryków.
40. Ogłoszenie
Podane do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości, stanowiących własność Gminy Stryków.
41. Ogłoszenie
Podane do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości, stanowiących własność Gminy Stryków przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej
42. Ogłoszenie
wywieszony do publicznej wiadomości wykaz lokalu mieszkalnego położonego w Strykowie przy ulicy Grunwaldzkiej nr 20 przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu
43. Otwarty konkurs ofert
Wsparcie realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
44. Ogłoszenie
zostały wywieszone do publicznej wiadomości następujące wykazy nieruchomości
45. Ogłoszenie
wykazy nieruchomości
46. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert
W SPRAWIE ROZSTRZYGNIĘCIA „OTWARTEGO KONKURSU OFERT 2010” I UDZIELENIA DOTACJI ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM W 2010 ROKU
47. Ogłoszenie
został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Stryków przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej.
48. Ogłoszenie
został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości (lokalu), stanowiącej własność Gminy Stryków przeznaczonej do oddania w najem dotychczasowemu najemcy w drodze bezprzetargowej
49. Ogłoszenie
wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Stryków, przeznaczonej w części do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej dotychczasowemu dzierżawcy
50. Ogłoszenie
zostały wywieszone do publicznej wiadomości następujące wykazy nieruchomości :
51. Ogłoszenie
zostały wywieszone do publicznej wiadomości następujące wykazy nieruchomości
52. Ogłoszenie
w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXVIII/200/2008 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 5 grudnia 2008 r. oraz Uchwały Nr XXXIII/265/2009 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 28 kwietnia 2009 r.
53. Ogłoszenia
zostały podane do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości, stanowiących własność Gminy Stryków, przeznaczonych do oddania w dzierżawę i w najem w drodze bezprzetargowej.
54. OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strykowa (dotyczy działki o nr ew. 35) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
55. Ogłoszenie
został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Stryków, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej.
56. Ogłoszenie
został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz obejmujący zabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Strykowie przy ulicy Warszawskiej 78, przeznaczoną do zbycia w drodze bezprzetargowej
57. Ogłoszenie
został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanych położonych w Strykowie przy ulicy Kopernika przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej
58. Ogłoszenie
podanie do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości, stanowiących własność Gminy Stryków, przeznaczonych do oddania w dzierżawę i w najem w drodze bezprzetargowej.
59. ogłoszenie
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w gminie Stryków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
60. Ogłoszenie
podanie do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości, stanowiących własność Gminy Stryków, przeznaczonych do oddania w dzierżawę i w najem w drodze bezprzetargowej.
61. Ogłoszenie
wykaz lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Stryków przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
62. Ogłoszenie
podany do publicznej wiadomości wykaz lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Stryków przeznaczonego do oddania w najem w drodze bezprzetargowej.
63. Ogłoszenie
wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Stryków położonej w Swędowie przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
64. Ogłoszenie
wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zabudowanej położonej w Strykowie przy ulicy Grunwaldzkiej 23 stanowiącej własność Gminy Stryków przeznaczonej do sprzedaży...
65. Ogłoszenie
wywieszony do publicznej wiadomości wykaz lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Stryków przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
66. Ogłoszenie
podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Stryków, przeznaczonej w części do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej
67. Ogłoszenie
Konsultacje projektu Rocznego programu współpracy Gminy Stryków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
68. Ogłoszenie
wywieszony do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Stryków przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców.
69. Ogłoszenie
Burmistrz Miasta-Gminy Stryków informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta-Gminy Stryków przy ul. Kościuszki 27, został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości
70. Ogłoszenie z dnia 08.02.2011
zawiadamia się o wyłożeniu na okres 21 dni tj. od 8 lutego 2011 r. do 1 marca 2011 r. do wiadomości publicznej projektu uchwały Rady Miejskiej w Strykowie w sprawie wykazu kąpielisk na terenie
71. Ogłoszenie z dnia 16.02.2011
Burmistrz Miasta-Gminy Stryków informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta-Gminy Stryków przy ul. Kościuszki 27, został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości..
72. Ogłoszenie
wywieszony do publicznej wiadomości wykaz 2 lokali mieszkalnych położonych w Strykowie przy ulicy Batorego 1, stanowiących własność Gminy Stryków, przeznaczonych do ...
73. Ogłoszenie z dnia 30.03.2011
oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, położone w obrębie geodezyjnym Niesułków Kolonia, Gozdów, Wola Błędowa i S-7 miasta Strykowa...
74. Ogłoszenie
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Kiełmina w gminie Stryków oraz o przystąpieniu do sporządzenia strategicznej...
75. Ogłoszenie
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Dobra
76. Ogłoszenie
podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Stryków, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej
77. Ogłoszenie
został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
78. Ogłoszenie
został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej
79. Ogłoszenie
został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
80. Ogłoszenie
zostały wywieszone do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości położonych w Strykowie przy ulicach: Wschodniej 7, Sienkiewicza 2A i Kościuszki 61, stanowiących własność Gminy Stryków
81. Ogłoszenie
w sprawie podjęcia Uchwały Nr LIII/441/2010 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 29 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do zmiany „zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
82. Ogłoszenie
został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Stryków przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
83. Ogłoszenie
wykazy nieruchomości, stanowiących własność Gminy Stryków, przeznaczonych do oddania w drodze bezprzetargowej
84. Ogłoszenie
został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości,..., położonej w obrębie geodezyjnym S-2 miasta Strykowa, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej.
85. Ogłoszenie
zostały podane do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości,.. , przeznaczonych do oddania w dzierżawę i w najem w drodze bezprzetargowej
86. Ogłoszenie
lokalu mieszkalnego położonego w Strykowie przy ulicy Brzezińskiej 5, stanowiącego własność Gminy Stryków przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz...
87. Ogłoszenie
wykazy nieruchomości, stanowiących własność Gminy Stryków, przeznaczonych do oddania w dzierżawę i w najem w drodze bezprzetargowej
88. Ogłoszenie
został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Stryków, położonej w obrębie geodezyjnym S-2 miasta Strykowa
89. Ogłoszenie
został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Stryków przeznaczonych w części do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej dotychczasowym dzie
90. Ogłoszenie
2 lokali mieszkalnych położonych w miejscowości Klęk 22a oraz nieruchomości gruntowej położonej we wsi Wyskoki
91. Ogłoszenie
podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Stryków przeznaczonych w części do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej
92. O G Ł O S Z E N I E
Burmistrz Miasta-Gminy Stryków informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta-Gminy Stryków przy ul. Kościuszki 27, został podany do publicznej wiadomości wykaz lokalu...
93. Ogłoszenie
Został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz 2 lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Stryków przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców
94. Ogłoszenie z dnia 24 stycznia 2013 r.
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków
95. Ogłoszenie
został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Strykowie obrębie S-4 oznaczonej jako działka nr 51/1
96. Ogłoszenie
został podany do publicznej wiadomości wykaz lokalu stanowiącego własność Gminy Stryków przeznaczonego do oddania w najem w drodze bezprzetargowej dotychczasowemu najemcy
97. Ogłoszenie
Burmistrz Miasta - Gminy Stryków zaprasza mieszkańców sołectwa Sosnowiec Pieńki gmina Stryków do udziału w zebraniu zwołanym w celu wyboru Sołtysa sołectwa Sosnowiec Pieńki.
98. Ogłoszenie
zostały wywieszone do publicznej wiadomości następujące wykazy nieruchomości
99. Ogłoszenie
wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Stryków przeznaczonych w części do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej dotychczasowym dzierżawcom.
100. Ogłoszenie
Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Burmistrz Miasta-Gminy Stryków informuje...
101. Ogłoszenie
zostały wywieszone do publicznej wiadomości następujące wykazy nieruchomości
102. Ogłoszenie
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków na obszarze wsi Sosnowiec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
103. Ogłoszenie z dnia 11.09.2013
1)w najem dotychczasowemu najemcy, 2)w dzierżawę w drodze bezprzetargowej.
104. Ogłoszenie z dnia 11.09.2013
Wywieszenie do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej we wsi Tymianka oznaczonej numerem działki 258/1 o powierzchni 0,3560 ha, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
105. Ogłoszenie z dnia 05.11.2013
wykaz nieruchomości położonej we wsi Wrzask obręb geodezyjny Gozdów oznaczonej numerem działki 320 o powierzchni 0,2051 ha, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.
106. Ogłoszenie z dnia 14.11.2013
Burmistrz Miasta-Gminy Stryków informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta-Gminy Stryków przy ul. Kościuszki 27, został podany do publicznej wiadomości wykaz lokalu stanowią
107. Ogłoszenie z dnia 28.11.2013
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków
108. Ogłoszenie z dnia 30.12.2013
Burmistrz Miasta-Gminy Stryków informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta-Gminy Stryków przy ul. Kościuszki 27, został podany do publicznej wiadomości wykaz lokali stanowią
109. Ogłoszenie
W OKRESIE OD DNIA 01.01.2014 r. DO DNIA 31.12.2014 r. BĘDĄ WYŁAPYWANE BEZDOMNE- WAŁĘSAJĄCE SIĘ ZWIERZĘTA.
110. Ogłoszenie z dnia 17.01.2014
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stryków położonej w miejscowości Tymianka gmina Stryków
111. Ogłoszenie z dnia 17.01.2014
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stryków położonej w miejscowości Wrzask obręb geodezyjny Gozdów gmina Strykó
112. Ogłoszenie z dnia 21.02.2014
Burmistrz Miasta-Gminy Stryków informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta-Gminy Stryków przy ulicy Kościuszki 27, został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomo
113. Ogłoszenie z dnia 28.03.2014
został podany do publicznej wiadomości wykaz budynków i budowli oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach, przeznaczonych do oddania w dzierżawę drodze bezprzetargowej.
114. Ogłoszenie
zostały podane do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości, stanowiących własność Gminy Stryków, przeznaczonych do oddania w dzierżawę drodze bezprzetargowej.
115. Ogłoszenie z dnia 08.05.2014
Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2014 r., poz. 518) Burmistrz Miasta-Gminy Stryków informuje, że na tablicy ogłoszeń...
116. Ogłoszeniec
Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.) Burmistrz Miasta-Gminy Stryków informuje...
117. Ogłoszenie
zostały podane do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości, stanowiących własność Gminy Stryków, przeznaczonych do:
118. Ogłoszenie
wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Strykowie przy ulicy Mickiewicza 11 przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
119. Ogłoszenie
został podany do publicznej wiadomości wykaz lokali stanowiących własność Gminy Stryków, przeznaczonych do oddania w dzierżawę drodze bezprzetargowej.
120. Ogłoszenie
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków na obszarze wsi Sosnowiec Pieńki
121. Ogłoszenie
o wywieszeniu do publicznej wiadomości wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
122. Ogłoszenie
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta-Gminy Stryków przy ul. Kościuszki 27, zostały podane do publicznej wiadomości wykazy lokali i nieruchomości
123. Ogłoszenie
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków na obszarze wsi Rokitnica
124. Ogłoszenie
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Strykowa
125. Ogłoszenie
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Strykowa
126. Ogłoszenie
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Strykowa oraz gminy Stryków na obszarze wsi Rokitnica
127. Ogłoszenie
wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
128. Ogłoszenie
wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Stryków, przeznaczonej do oddania w dzierżawę drodze bezprzetargowej dotychczasowemu dzierżawcy
129. Ogłoszenie
Burmistrz Strykowa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strykowie przy ul. Kościuszki 27, został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości...
130. Ogłoszenie
Burmistrz Strykowa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strykowie przy ul. Kościuszki 27, został podany do publicznej wiadomości wykaz budowli, stanowiącej włas
131. Ogłoszenie
Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.) Burmistrz Strykowa informuje, że na tablicy ogłoszeń w s

Ilość odwiedzin: 48007
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Piestrzeniewicz
Data wytworzenia informacji: 2007-12-07 15:40:53
Data udostępnienia informacji: 2007-12-07 15:40:53
Data ostatniej aktualizacji: 2007-12-07 15:41:52

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner