Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Strykowie
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 ORGANA WŁADZY
Rada Miejska
Burmistrz Strykowa
 URZĄD MIASTA
Dane podstawowe
Struktura organizacyjna
Zakres Kompetencji
Urząd Stanu Cywilnego
Wzory dokumentów
Załatwianie spraw obywateli
Ochrona środowiska
    Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochroniecyjne
    Informacje dla mieszkańców
       Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - adresy punktów odbioru
       Informacja o wyrobach zawierających azbest
       Informacja w sprawie zgłaszania zbiorników bezodpływowych nieczystości płynnych lub przydomowej oczyszczalni ścieków do gminnej ewidencji
    Informacja o środowisku i jego ochronie - ogłoszenia
    Program ochrony środowiska
    Gminny plan gospodarki odpadami dla Miasta - Gminy Stryków
    Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko projektów planów i programów
    Wykazy
    Ocena jakości wód powierzchniowych
    Informacja dotycząca nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Stryków
    Roczna analiza gospodarki odpadami za rok 2013
 INFORMACJA PUBLICZNA
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji nie ogłoszonych w BIP
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Konsultacje
Wnioski i interpretacje podatkowe
 PRAWO LOKALNE
Statut
Uchwały
Budżet
Podatki i opłaty lokalne
Zarządzenia
Zbiory Aktów Prawa Miejscowego
Wybory
Komunikaty, Obwieszczenia i Ogłoszenia
Przetargi - rok 2006
Przetargi - rok 2007
Przetargi - rok 2008
Przetargi - rok 2009
Przetargi - rok 2010
Przetargi - rok 2011
Przetargi - rok 2012
Przetargi - rok 2013
Przetargi - rok 2014
Przetargi - rok 2015
Kanały technologiczne
Plan rozwoju lokalnego
Sprawozdawczość
Powszechny Spis Rolny (PSR 2010)
Plan zagospodarowania przestrzennego
 PRACA W URZĘDZIE
Regulamin naboru
Ogłoszenia o naborze
 INNE
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Gminna Biblioteka Publiczna
Związki, stowarzyszenia i porozumienia między gminne
Rejestry i ewidencje
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi biuletynu
Pliki cookies
 Urzędy Centralne
Spis adresów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 
Burmistrz
Miasta-Gminy Stryków

Mieszkańcy
Miasta i Gminy StrykówZgodnie z art.3 ust.3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz.2008 z późniejszymi zmianami) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z § 4 pkt. 9 pkt .a i b uchwały nr LI/375/2006 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta-gminy Stryków, właściciele nieruchomości są zobowiązani do zgłaszania do ewidencji prowadzonej przez gminę zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.

W związku z powyższym przypominam o dokonaniu stosownego zgłoszenia do ewidencji gminnej powyższych urządzeń.
Informację tą należy składać w Urzędzie Miasta-Gminy w Strykowie
ul. Kościuszki 27, 95-010 Stryków (sekretariat lub pok.14 , I piętro) lub bezpośrednio u sołtysa w terminie do dnia 30 kwietnia 2007 r.

Forma i układ informacji przedstawiono w załączniku do pisma.
Burmistrz Miasta-Gminy Stryków
Andrzej Jankowski

Ilość odwiedzin: 2345
Osoba, która wprowadzała dane: Maciej Kaczmarek
Data wytworzenia informacji: 2007-01-17 15:44:14
Data udostępnienia informacji: 2007-01-17 15:44:14
Data ostatniej aktualizacji: 2007-01-17 15:52:57

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...