Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miasta - Gminy Stryków
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 ORGANA WŁADZY
Rada Miejska
Burmistrz Miasta-Gminy
 URZĄD MIASTA
Dane podstawowe
Struktura organizacyjna
Zakres Kompetencji
Urząd Stanu Cywilnego
Wzory dokumentów
Załatwianie spraw obywateli
Ochrona środowiska
    Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochroniecyjne
    Informacje dla mieszkańców
       Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - adresy punktów odbioru
       Informacja o wyrobach zawierających azbest
       Informacja w sprawie zgłaszania zbiorników bezodpływowych nieczystości płynnych lub przydomowej oczyszczalni ścieków do gminnej ewidencji
    Informacja o środowisku i jego ochronie - ogłoszenia
    Program ochrony środowiska
    Gminny plan gospodarki odpadami dla Miasta - Gminy Stryków
    Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko projektów planów i programów
    Wykazy
    Ocena jakości wód powierzchniowych
    Informacja dotycząca nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Stryków
    Roczna analiza gospodarki odpadami za rok 2013
 INFORMACJA PUBLICZNA
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji nie ogłoszonych w BIP
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Konsultacje
Wnioski i interpretacje podatkowe
 PRAWO LOKALNE
Statut
Uchwały
Budżet
Podatki i opłaty lokalne
Zarządzenia
Zbiory Aktów Prawa Miejscowego
Wybory
Komunikaty, Obwieszczenia i Ogłoszenia
Przetargi - rok 2006
Przetargi - rok 2007
Przetargi - rok 2008
Przetargi - rok 2009
Przetargi - rok 2010
Przetargi - rok 2011
Przetargi - rok 2012
Przetargi - rok 2013
Przetargi - rok 2014
Kanały technologiczne
Plan rozwoju lokalnego
Sprawozdawczość
Powszechny Spis Rolny (PSR 2010)
Plan zagospodarowania przestrzennego
 PRACA W URZĘDZIE
Regulamin naboru
Ogłoszenia o naborze
 INNE
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Gminna Biblioteka Publiczna
Związki, stowarzyszenia i porozumienia między gminne
Rejestry i ewidencje
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi biuletynu
Pliki cookies
 Urzędy Centralne
Spis adresów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 
Burmistrz
Miasta-Gminy Stryków

Mieszkańcy
Miasta i Gminy StrykówZgodnie z art.3 ust.3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz.2008 z późniejszymi zmianami) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z § 4 pkt. 9 pkt .a i b uchwały nr LI/375/2006 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta-gminy Stryków, właściciele nieruchomości są zobowiązani do zgłaszania do ewidencji prowadzonej przez gminę zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.

W związku z powyższym przypominam o dokonaniu stosownego zgłoszenia do ewidencji gminnej powyższych urządzeń.
Informację tą należy składać w Urzędzie Miasta-Gminy w Strykowie
ul. Kościuszki 27, 95-010 Stryków (sekretariat lub pok.14 , I piętro) lub bezpośrednio u sołtysa w terminie do dnia 30 kwietnia 2007 r.

Forma i układ informacji przedstawiono w załączniku do pisma.
Burmistrz Miasta-Gminy Stryków
Andrzej Jankowski

Ilość odwiedzin: 2283
Osoba, która wprowadzała dane: Maciej Kaczmarek
Data wytworzenia informacji: 2007-01-17 15:44:14
Data udostępnienia informacji: 2007-01-17 15:44:14
Data ostatniej aktualizacji: 2007-01-17 15:52:57

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...