Starosta Zgierski informuje, iż od dnia 17 sierpnia 2020 r. zostaje przywrócona bezpośrednia obsługa osób uprawnionych w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu zgierskiego.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty.

Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu: 785-050-293 lub drogą mailową na adres: npp@powiat.zgierz.pl

 

      Stryków, ul. Kościuszki 29
      Punkt nieodpłatnego poradnictwa prawnego


      Zgierz, ul. Długa 49
      Punkt nieodpłatnego poradnictwa prawnego i poradnictwa obywatelskiego
      tel: 665-530-518
     
      Zgierz, ul. Sadowa 6a
      Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
      tel.: 665-530-272
                 
      Ozorków, ul. Lotnicza 1
      Punkt nieodpłatnego poradnictwa prawnego
      tel: 697-664-236
     
      Aleksandrów Łódzki, ul. Piotrkowska 4/6
      Punkt nieodpłatnego poradnictwa prawnego
      tel: 697-664-254
              
      Głowno ul. Kilińskiego 2
      Punkt nieodpłatnego poradnictwa prawnego
      tel: 665-530-294
     
    • na adres poczty elektronicznej: npp@powiat.zgierz.pl,
    • listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Zgierzu, Wydział Organizacji i Spraw Obywatelskich, 95-100 Zgierz, ul. Sadowa 6a

SZCZEGÓŁOWA LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DOSTĘPNYCH DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU ZGIERSKIEGO


Osoba potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem składa za pośrednictwem poczty elektronicznej: npp@powiat.zgierz.pl, wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.