Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Strykowie

Kolorowy pasek

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STRYKOWA z dnia 16 czerwca 2020 r.
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Cesarka, obręb Sosnowiec i Warszewice oraz części miasta Strykowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Stryków, dnia 16 czerwca 2020 r.

RŚG.6721.2.2017.MB

OBWIESZCZENIE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków na obszarze wsi Cesarka, obręb Sosnowiec i Warszewice oraz części miasta Strykowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

    Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz art.54 ust. 2 i 3 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2020 poz. 283 z póżn. zm.)

zawiadamiam

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków na obszarze wsi Cesarka, obręb Sosnowiec i Warszewice oraz części miasta Strykowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 1 lipca 2020 r. do 22 lipca 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95-010 Stryków, w godzinach urzędowania. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15 lipca 2020 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95-010 Stryków (p. 22 II p. – sala konferencyjna).
 Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Strykowa na adres Urzędu Miejskiego w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95-010 Stryków, elektronicznie na adres mailowy: strykow@strykow.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 sierpnia 2020 r.
 Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95-010 Stryków, oraz składać uwagi do wyżej wymienionej prognozy i postępowania w jej sprawie.
 Zgodnie z art. 40 ustawy z 3 października 2008 r., uwagi i wnioski w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, mogą być wnoszone:
1. w formie pisemnej, na adres: Urząd Miejski w Strykowie ul. T. Kościuszki 27, 95-010 Stryków
2. ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego,
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: strykow@strykow.pl w terminie do dnia 5 sierpnia 2020 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Strykowa. Uwagi niedotyczące problematyki zakresu planu oraz uwagi złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 23 czerwca 2020 r.

Burmistrz Strykowa
Witold Kosmowski

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Strykowa z siedzibą w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95-010 Stryków, e-mail:strykow@strykow.pl Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Pozostałe informacje w zakresie ochrony danych osobowych dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Strykowie, w zakładce Ochrona danych osobowych http://bip.strykow.pl/?c=888.
Zgodnie z art. 8a ust. 1 oraz art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przetwarzaniem przez Burmistrza Strykowa danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

Załączniki

Ogłoszenie_wyłożenie_Cesarka_trzecie (215.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1_uchwała_Stryków_Cesarka_Warszewice (294.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2_Rysunek_Stryków_Cesarka_Warszewice (4.7MB) Zapisz dokument  
3_Uzasadnienie_Stryków_Cesarka_Warszewice (236.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
4_PONŚ_Stryków_Cesarka_Warszewice (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
5_RYSUNEK_PONŚ_Stryków_Cesarka_Warszewice (7.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Witold Kosmowski - Burmistrz Strykowa
Źródło informacji:Monika Burtka - insp. ds. zagospodarowania przestrzennego
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Monika Burtka
Data wprowadzenia:2020-06-19 09:16:02
Opublikował:Monika Burtka
Data publikacji:2020-06-19 09:32:06
Ostatnia zmiana:2020-06-30 15:01:50
Ilość wyświetleń:90

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij