Nr petycji: 4/2020
Data złożenia petycji: 18-05-2020 r.
Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach):  Mieszkańcy Smolic i Swędowa
Druk petycji: Załącznik
Przewidywany termin załatwienia sprawy:
Sposób załatwienia petycji: Odpowiedź na petycję