Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Strykowie

Kolorowy pasek

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STRYKOWA
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

 

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA STRYKOWA
dotyczące wyłożenia do publicznego wglądu projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

Informuję, że z w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników, w ramach przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 oraz w celu minimalizacji ryzyka zakażenia, zapowiadane w dniach 25.03.2020 r. - 15.04.2020 r. wyłożenie do publicznego wglądu projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
• wsi Wyskoki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;
• wsi Klęk obręb Kiełmina i Kalinów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
zostało odwołane i przesunięte na późniejszy termin. Jednocześnie odwołana zostaje dyskusja publiczna nad ustaleniami projektu planu, która miała się odbyć w dniu 2 kwietnia 2020 r.
O nowym terminie wyłożenia projektów planu, terminie dyskusji publicznej oraz o możliwości składania uwag Burmistrz Strykowa poinformuje w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Strykowie.

 

Burmistrz Strykowa
Witold Kosmowski

 


 

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko
 Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 39 ust. 1 i art.54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 283)

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków na obszarze:
• wsi Wyskoki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;
• wsi Klęk obręb Kiełmina i Kalinów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
w dniach od 25 marca 2020 r. do 15 kwietnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95-010 Stryków, w godzinach urzędowania. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów rozwiązaniami odbędzie się w dniu 2 kwietnia 2020 r.
• o godz. 13.00 – dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków na obszarze wsi Wyskoki;
• o godz. 14.00 – dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków na obszarze wsi Klęk obręb Kiełmina i Kalinów,
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95-010 Stryków (sala konferencyjna II p.).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Strykowa na adres Urzędu Miejskiego w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95-010 Stryków, elektronicznie na adres mailowy: strykow@strykow.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2020 r.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95-010 Stryków oraz składać uwagi do wyżej wymienionej prognozy i postępowania w jej sprawie. Zgodnie z art. 40 ustawy z 3 października 2008 r., uwagi w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, mogą być wnoszone:
1. w formie pisemnej, na adres: Urząd Miejski w Strykowie ul. T. Kościuszki 27, 95-010 Stryków;
2. ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego;
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: strykow@strykow.pl,
w terminie do dnia 30 kwietnia 2020 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Strykowa. Uwagi niedotyczące problematyki zakresu planów oraz uwagi złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 17 marca 2020 r.


Burmistrz Strykowa
Witold Kosmowski

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Strykowa z siedzibą w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95-010 Stryków, e-mail:strykow@strykow.pl Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Pozostałe informacje w zakresie ochrony danych osobowych dostępne są na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Strykowie, w zakładce Ochrona danych osobowych http://bip.strykow.pl/?c=888.
Zgodnie z art. 8a ust. 1 oraz art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przetwarzaniem przez Burmistrza Strykowa danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

 

Załączniki

Klęk_Kalinow (4.5MB) Zapisz dokument  
Wyskoki (1.1MB) Zapisz dokument  
Ogłoszenie Burmistrza Strykowa - odwołane i przesunięte na późniejszy termin (47.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Witold Kosmowski - Burmistrz Strykowa
Źródło informacji:Tomasz Białek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Tomasz Białek
Data wprowadzenia:2020-03-13 13:30:26
Opublikował:Tomasz Białek
Data publikacji:2020-03-13 13:32:40
Ostatnia zmiana:2020-03-27 14:29:26
Ilość wyświetleń:353

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij