Zamawiający:
Gmina Stryków w imieniu której postępowanie prowadzi: Burmistrz Strykowa

Tytuł przetargu:
Zakup i dostawa kruszywa drogowego, granitowego na potrzeby remontów dróg w Gminie Stryków

CPV:
14212200-2

60100000-9


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
§ 9 SIWZ

Termin realizacji:
31-12-2020r.

Osoba odpowiedzialna:
Daniel Kolasa

Miejsce składania ofert:
w Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 - 010 Stryków, pokój nr 1 (Sekretariat)

Oferty można składać do:
2020-02-27 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2020-02-27 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 - 010 Stryków, pokój nr 22

Kryteria wyboru:
Kryteria - Znaczenie
Cena jednostkowa brutto za 1 Mg kruszywa granitowego 0/31,5 mm (C) - 60,00%
Termin realizacji dostawy kruszywa granitowego 0/31,5 mm w przedziale wielkości od 200Mg do 300Mg realizowanej na podstawie jednorazowego zgłoszenia zapotrzebowania (T) - 40,00%


Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Uwagi:


Firmy uczestniczące