Zamawiający:
Gmina Stryków w imieniu której postępowanie prowadzi: Burmistrz Strykowa


Tytuł przetargu:
ZAKUP KOPARKO - ŁADOWARKI -ZGKIM

CPV:
43260000-3, tj. Koparki, czerparki i ładowarki, i maszyny górnicze

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
§ 9 SIWZ

Termin realizacji:
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w terminie do 35 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy/udzielenia zamówienia. Termin dostawy fabrycznie nowej koparko-ładowarki wraz z wyposażeniem oraz osprzętem jest jednym z kryteriów oceny ofert - skrócenie terminu dostawy będzie skutkowało przyznaniem punktów w kryterium pozacenowym.

Osoba odpowiedzialna:
Daniel Kolasa

Miejsce składania ofert:
w Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 - 010 Stryków, pokój nr 1 (Sekretariat)

Oferty można składać do:
2020-02-18 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2020-02-18 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 - 010 Stryków, pokój nr 22

Kryteria wyboru:
Nazwa kryterium - Waga
cena brutto za fabrycznie nową koparko-ładowarkę wraz z wyposażeniem oraz osprzętem - 60%
okres gwarancji na fabrycznie nową koparko-ładowarkę (bez limitu motogodzin) wraz z wyposażeniem oraz osprzętem - 30%
termin dostawy fabrycznie nowej koparko-ładowarki wraz z wyposażeniem oraz osprzętem - 10%


Wadium:


Uwagi:
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert:
Było:
Oferty można składać do: 2020-02-18 godz: 10:00
Otwarcie ofert: 2020-02-18 godz: 10:15

Jest:
Oferty można składać do: 2020-02-20 godz: 10:00
Otwarcie ofert: 2020-02-20 godz: 10:15


Firmy uczestniczące