Zasady, tryb przyznawania oraz rodzaje i wysokości nagród i wyróżnień  określa Regulamin w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień Burmistrza Strykowa za osiągnięte wyniki sportowe, stanowiący załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/148/2019   Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie ustanowienia i finansowania nagród sportowych przez Gminę Stryków (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego rok 2019, poz. 6087).