W sprawie:
sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy oraz warunków i wysokości bonifikaty udzielanej przy sprzedaży tego lokalu

Data uchwały:
2019-10-29

Numer uchwały:
XV/145/2019

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.i podlega ogłoszeniu