13 października 2019 r. – na ten dzień Prezydent RP Andrzej Duda zarządził wybory do Sejmu RP i do Senatu RP.

Załącznikiem do rozporządzania jest kalendarz wyborczy, określający dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych.

Postanowienie weszło w życie z dniem ogłoszenia, tj. 9 sierpnia 2019 r.