Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Strykowie

Kolorowy pasek

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków na obszarze wsi Niesułków i Rokitnica oraz części miasta Strykowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków na obszarze wsi Niesułków i Rokitnica oraz części miasta Strykowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art.54 ust. 2 i 3 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2018 poz. 2081 z póżn. zm.)
zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków na obszarze wsi Niesułków i Rokitnica oraz części miasta Strykowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 14 sierpnia 2019 r. do 4 września 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95-010 Stryków, w godzinach urzędowania. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2019 r.
o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95-010 Stryków.
 Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Strykowa na adres Urzędu Miejskiego w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95-010 Stryków, elektronicznie na adres mailowy: strykow@strykow.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 września 2019 r.
 Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95-010 Stryków, oraz składać uwagi do wyżej wymienionej prognozy i postępowania w jej sprawie.
 Zgodnie z art. 40 ustawy z 3 października 2008 r., uwagi i wnioski w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, mogą być wnoszone:
1. w formie pisemnej, na adres: Urząd Miejski w Strykowie ul. T. Kościuszki 27, 95-010 Stryków
2. ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego,
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: strykow@strykow.pl w terminie do dnia 19 września 2019 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Strykowa.
Uwagi niedotyczące problematyki zakresu planu oraz uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 6 sierpnia 2019 r.

Burmistrz Strykowa
Witold Kosmowski

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Strykowa z siedzibą w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95-010 Stryków, e-mail:strykow@strykow.pl Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Pozostałe informacje w zakresie ochrony danych osobowych dostępne są na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Strykowie, w zakładce Ochrona danych osobowych http://bip.strykow.pl/?c=888.

Załączniki

Obwieszczenie -wyłożenie-Niesułków i Rokitnica oraz część miasta Strykowa (228.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SrNR_prognoza_2019_06_06 (484.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SrNR_rysunek_2019_07_31 (2.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SrNR_uchwała_2019_07_31 (135kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SrNR_uzasadnienie_2019_07_31 (64kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał1_Lokalizacja_obszaru_opracowania_na_tle_mapy_topograficznej (2.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał2_Lokalizacja_obszaru_opracowania_względem_obszarów_chronionych (2.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Witold Kosmowski - Burmistrz Strykowa
Źródło informacji:Tomasz Białek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Tomasz Białek
Data wprowadzenia:2019-08-02 09:47:31
Opublikował:Tomasz Białek
Data publikacji:2019-08-02 09:49:38
Ostatnia zmiana:2019-08-14 08:25:58
Ilość wyświetleń:489

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij