Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Strykowie

Kolorowy pasek

OBWIESZCZENIE
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków na obszarze wsi Klęk, obręb Kiełmina wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków na obszarze wsi Klęk, obręb Kiełmina wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 54 ust. 2 i 3 i art. 39 ust. 1  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2018 poz. 2081 z póżn. zm.) oraz uchwały Nr XXIV/193/2016 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków na obszarze wsi Klęk obręb Kiełmina
zawiadamiam

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu wyżej wymienionego projektu planu w zakresie strefy ochronnej od linii 15 kV oraz strefy kontrolowanej od gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 17 lipca 2019 r. do 7 sierpnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strykowie, pokój nr 13, I piętro,  w godzinach pracy Urzędu. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 6 sierpnia 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95-010 Stryków.
 Zgodnie z art. 18 ust. 1 przywołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu, zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 tej ustawy należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Strykowie lub na adres Urząd Miejski w Strykowie ul. T. Kościuszki 27, 95-010 Stryków, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 sierpnia 2019  r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej, zgodnie z art. 18 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy.
 Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95-010 Stryków, oraz składać uwagi do wyżej wymienionej prognozy i postępowania w jej sprawie.

 Zgodnie z art. 40 ustawy z 3 października 2008 r., uwagi i wnioski w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, mogą być wnoszone:
1. w formie pisemnej, na adres: Urząd Miejski w Strykowie ul. T. Kościuszki 27, 95-010 Stryków
2. ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego,
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: strykow@strykow.pl w terminie do dnia 22 sierpnia 2019 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Strykowa. Uwagi niedotyczące problematyki zakresu planu oraz uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Burmistrz Strykowa
Witold Kosmowski

Załączniki

Obwieszczenie_ponowne_wylozenie_Klek (226.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
5_RYS_PROGNOZY_klek kielmina_na wylozenie (2.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
6_PROGNOZA-KLĘK KIEŁMINA__ponowne wyłózenie (2.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
14_mpzp_klek kielmina_na ponowne wyłożenie (2.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
18_uchwała__Klek Kielmina__ na ponowne wyłożenie (592.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Witold Kosmowski - Burmistrz Strykowa
Źródło informacji:Tomasz Białek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Tomasz Białek
Data wprowadzenia:2019-07-08 14:40:17
Opublikował:Tomasz Białek
Data publikacji:2019-07-08 14:45:00
Ostatnia zmiana:2019-07-08 14:45:15
Ilość wyświetleń:175

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij