W sprawie:
zmieniająca uchwałę Nr XL/311/2005 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie przystąpienia Gminy Stryków do Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury i przyjęcia Statutu Stowarzyszenia

Data uchwały:
2019-04-18

Numer uchwały:
VIII/76/2019

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.