Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Strykowie

Kolorowy pasek

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STRYKOWA
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków w miejscowościach: Smolice i Tymianka oraz Kiełmina i Kalinów

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA STRYKOWA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków w miejscowościach: Smolice i Tymianka oraz Kiełmina i Kalinów

 Na podstawie art. 11 pkt 7 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2018 poz. 2081 z póżn. zm.) w związku z uchwałą Nr XII/83/2015 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 7 sierpnia 2015r., zmienioną uchwałą Nr LII/454/2018 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 30 sierpnia 2018 r. oraz uchwałą Nr XXIV/191/2016 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 26 sierpnia 2016r., zmienioną uchwałą Nr XL/338/2017 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 28 września 2017r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków w miejscowościach: Smolice i Tymianka oraz Kiełmina i Kalinów, której granice określono na załączniku graficznym, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 17 kwietnia 2019 r. do 9 maja 2019r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95-010 Stryków., w godzinach urzędowania.

 Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 maja 2019 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95-010 Stryków.
 Zgodnie z art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z póżn. zm.), osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany Studium.  Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Strykowa na adres Urzędu Miejskiego w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95-010 Stryków, elektronicznie na adres mailowy: strykow@strykow.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2019 r.
 Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95-010 Stryków, oraz składać uwagi do wyżej wymienionej prognozy i postępowania w jej sprawie.

 Zgodnie z art. 40 ustawy z 3 października 2008 r., uwagi i wnioski w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, mogą być wnoszone:
1. w formie pisemnej, na adres: Urząd Miejski w Strykowie ul. T. Kościuszki 27, 95-010 Stryków
2. ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego,
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: strykow@strykow.pl w terminie do dnia 31 maja 2019 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Strykowa.
Uwagi niedotyczące problematyki zakresu planu oraz uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.


Burmistrz Strykowa
(-) WItold Kosmowski

Załączniki

Obwieszczenie (110.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Smolice i Tymianka oraz Kiełmina i Kalinów - Studium_prognoza_uwarunkowania_bilans_kierunki (153.8MB) Zapisz dokument  

Metadane

Podmiot udostępniający:Witold Kosmowski - Burmistrz Strykowa
Źródło informacji:Tomasz Białek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Tomasz Białek
Data wprowadzenia:2019-04-09 13:06:01
Opublikował:Tomasz Białek
Data publikacji:2019-04-09 13:11:40
Ostatnia zmiana:2019-04-16 12:13:57
Ilość wyświetleń:664

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij