W sprawie:
ustalenia dopłat dla taryfowych grup odbiorców za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Stryków

Data uchwały:
2019-02-27

Numer uchwały:
VI/51/2019

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Strykowie