Stryków, dnia 14 stycznia   2021 r.

    Z upoważnienia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Strykowie zawiadamiam o posiedzeniu Komisji, które odbędzie się w dniu 20  stycznia 2021 r. o godz. 10.00 w trybie zdalnym.

 

    Porządek posiedzenia:

1.      Informacja dotycząca działalności edukacyjnych ośrodków przedszkolnych w Gminie Stryków ( za 2020 rok).

2.      Sprawy różne w zakresie merytorycznym działania Komisji.

Sporządziła:
A. Jóźwiak