Stryków, dnia 17 maja 2022 r.

 

 

    Z upoważnienia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Strykowie zawiadamiam o posiedzeniu Komisji, które odbędzie się w dniu 19 maja 2022 r. o godz. 12.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strykowie przy ul. Kościuszki 27, pok. nr 22.

Porządek posiedzenia:

1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stryków za 2021 rok wraz z mieniem komunalnym Gminy Stryków za 2021 rok.
2. Analiza sprawozdania finansowego za 2021 rok.
3. Przygotowanie uchwały i wniosku absolutoryjnego dla Burmistrza Strykowa za 2021 rok.
4. Sprawy różne w zakresie merytorycznym działania Komisji. 

 

Sporządziła:
A. Jóźwiak