W sprawie:
reprezentowania Gminy Stryków w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego "BZURA"

Data uchwały:
2018-12-28

Numer uchwały:
IV/34/2018

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.