W sprawie:
zmiany Uchwały Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 18 grudnia 2018 r.
w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i uczniów" na lata 2019-2023
w zakresie wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole


Data uchwały:
2018-12-28

Numer uchwały:
IV/33/2018

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.