W sprawie:
ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2018

Data uchwały:
2018-12-28

Numer uchwały:
IV/32/2018

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.