W sprawie:
przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
w Gminie Stryków na rok 2019


Data uchwały:
2018-12-28

Numer uchwały:
IV/27/2018

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2019 r.