W sprawie:
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Gminie Stryków na rok 2019


Data uchwały:
2018-12-28

Numer uchwały:
IV/26/2018

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2019 r.