Stryków, dnia  5 stycznia 2021 r.


   Z upoważnienia Przewodniczącej Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Strykowie informuję o posiedzeniu w/w Komisji w trybie zdalnym, które odbędzie się w dniu 12 stycznia 2021 r. o godz. 10.00.

Porządek posiedzenia:

  1. Rozpatrzenie skargi z dnia 23 listopada 2020 r. ( data wpływu do Urzędu Miejskiego w Strykowie - 30 listopada 2020 r.) w sprawie dojazdu drogą gminną do posiadanej działki.
  2. Rozpatrzenie skargi z dnia 1 grudnia 2020 r. dotyczącej m.in. zapewnienia dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły.
  3. Rozpatrzenie petycji z dnia 10 grudnia 2020 r.( data wpływu- 14 grudnia 2020 r.)
    w sprawie szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

 

 

 Sporz. A. Jóźwiak