Stryków, dnia  26 lutego 2021 r.


   Z upoważnienia Przewodniczącej Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Strykowie informuję o posiedzeniu w/w Komisji w trybie zdalnym, które odbędzie się w dniu 2 marca 2021 r. o godz. 10.00.

 

Porządek posiedzenia:

1.      Rozpatrzenie skargi z dnia 05 lutego 2021 r. ( data wpływu do Urzędu Miejskiego w Strykowie - 22 lutego 2021 r.) w sprawie dojazdu drogą gminną do posiadanej działki.

 

 

 

 

 

 Sporz. A. Jóźwiak