Stryków, dnia  16 października  2020 r.  Z upoważnienia Przewodniczącej Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Strykowie informuję o posiedzeniu w/w Komisji, które odbędzie się w dniu19 października 2020 r. o godz. 12.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strykowie przy ul. Kościuszki 27  w pok. nr 22, II p.

Ze względu na stan epidemiczny posiedzenie odbędzie się bez udziału publiczności.

     Porządek posiedzenia:
1. Rozpatrzenie pisma z dnia 9 października 2020 r. , które wpłynęło od Rodziców zawodniczek i zawodników Towarzystwa Koszykówki Basket Stryków.

 

Sporz. Z. Kubiak