Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Strykowie

Kolorowy pasek

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Strykowa

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zmianami) oraz art. 54 ust. 2 i 3, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zmianami) oraz uchwały Nr XXIV/195/2016 z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków na obszarze wsi Lipka i Niesułków Kolonia, uchwały Nr XXIV/194/2016 z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków na obszarze wsi Wrzask obręb Gozdów, wsi Gozdów i wsi Bronin obręb Ciołek - zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu wyżej wymienionych projektów planów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w dniach od 24 października 2018 r. do 16 listopada 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strykowie, pokój Nr 13 I piętro w godzinach od 9oo do 15oo.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 przywołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi do projektu planu, zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 tej ustawy należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Strykowie lub na adres Urząd Miejski w Strykowie ul. T. Kościuszki 27, 95-010 Stryków, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 grudnia 2018  r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej, zgodnie z art. 18 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 listopada 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strykowie   o godz. 12oo.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) zwanej dalej „ustawą” – w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje:

- o projektach ww. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- o prognozach oddziaływania na środowisko do ww. planów miejscowych.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymieniony wyżej podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym – z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wyżej.

Zgodnie z art. 40 ustawy z 3 października 2008 r., uwagi i wnioski w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, mogą być wnoszone:

1) w formie pisemnej, na adres: Urząd Miejski w Strykowie ul. T. Kościuszki 27, 95-010 Stryków,
2) ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego,
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: strykow@strykow.pl  w terminie do dnia 3 grudnia 2018 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Strykowa.
Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.


       
Burmistrz Strykowa
Andrzej  Jankowski
 

Metadane

Podmiot udostępniający:Andrzej Jankowski - Burmistrz Strykowa
Źródło informacji:Anna Orłamowska - inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Maciej Kaczmarek
Data wprowadzenia:2018-10-12 12:23:16
Opublikował:Maciej Kaczmarek
Data publikacji:2018-10-12 12:27:45
Ostatnia zmiana:2018-10-12 12:29:04
Ilość wyświetleń:538

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij