Do składu osobowego doraźnej Komisji Rewizyjnej Uchwałą Nr XLVIII/422/2018 Rada Miejska w Strykowie z dnia 26 kwietnia 2018 r. powołała następujących radnych:

1) Pan Sylwester Kacprzak,
2) Pan Bogdan Walczak,
3) Pan Krzysztof Bandurowicz,
4) Pan Damian Drzewiecki,
5) Pan Paweł Kasica,
6) Pan Karol Lenart,
7) Pan Marek Gierat.