Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Strykowie

Kolorowy pasek

Stryków, dnia 06.12.2017 r.

RŚG.6220.10.2017.AR

O B W I E S Z C Z E N I E

Działając na podstawie art. 74 ust. 3 i art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017, poz.1405) oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017, poz.1257) Burmistrz Strykowa, podaje do publicznej  wiadomości, informację

- o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji środowiskowych uwarunkowaniach znak: RŚG. 6220.10.2017.AR z dnia 06.12.2017 r. dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie  hali magazynowo-produkcyjnej" na   terenie  działek o nr ewid.  332, 302, 303/1, 394, 340, 304, 341, 342, 339, 338, 337, 301, 336, 335, 330, 334, 331, 333, 329, 328 w obrębie Zelgoszcz, gmina Stryków, bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
- możliwości zapoznania się z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi- opinia znak WOOŚ.4240.310.2017.IDz z  dnia 15.09.2017 r. i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu - opinia znak PSSE-Zg-ZNS-440/32/305/323/329/2017 z dnia 27.09.2017 r.

Z treścią decyzji oraz w/w dokumentacją sprawy można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Strykowie w pok. Nr 5, w godzinach:  poniedziałek-piątek: 8.00 - 15.00, (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).
Od w/w decyzji  stronom postępowania służy odwołanie  do  Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, ul. Piotrkowska 86 za pośrednictwem Burmistrza Strykowa w terminie 14 dni od dnia  dokonania  ogłoszenia.
Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Publiczne obwieszczenie następuje z dniem:  11.12.2017 r.


Wywieszono dnia.........
Zdjęto dnia ............
..................
(pieczęć Urzędu i podpis)


Do publicznej wiadomości:
1. Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strykowie
2. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Strykowie
3. Tablica ogłoszeń sołectwa Zelgoszcz
4. Tablica ogłoszeń sołectwa Kiełmina
5.   a/a

Do wiadomości:
1.  GOODMANN POLAND  Sp.z o.o - pełnomocnik Paweł Krukowski

Art. 49 Kpa. Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia
Art. 74 ust. 3 ustawy OOŚ. Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji:- o środowiskowych uwarunkowaniach, -w sprawie uchylenia lub zmiany, stwierdzenia nieważności, stwierdzenia wygaśnięcia decyzji, o której mowa w pkt 1, lub wznowienia postępowania w sprawie tej decyzji przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego
Art. 85 ust. 3 ustawy OOŚ. Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz opinią organu, o którym mowa w art. 78.

Załączniki

Obwieszczenie (315.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Andrzej Jankowski - Burmistrz Strykowa
Źródło informacji:Anna Rosak - inspektor ds. środowiska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Maciej Kaczmarek
Data wprowadzenia:2017-12-07 13:06:07
Opublikował:Maciej Kaczmarek
Data publikacji:2017-12-07 13:08:56
Ostatnia zmiana:2017-12-07 13:38:36
Ilość wyświetleń:216

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij