W sprawie:
uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2017 rok

Data uchwały:
2016-12-29

Numer uchwały:
XXIX/254/2016

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego