Zamawiający:
Gmina Stryków w imieniu której postępowanie prowadzi: Burmistrz Strykowa

Tytuł przetargu:
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Strykowie

CPV:


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
§ 8 - SIWZ


Termin realizacji:
02.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Osoba odpowiedzialna:
Grażyna Popczyńska

Miejsce składania ofert:
w Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 – 010 Stryków, pokój nr 1 (Sekretariat)

Oferty można składać do:
2016-12-22 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2016-12-22 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
w Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 – 010 Stryków, pokój nr 22 IIp

Kryteria wyboru:
§ 20 - SIWZ

Wadium:
2500 PLN

Uwagi:


Firmy uczestniczące