Zamawiający:
Gmina Stryków w imieniu której postępowanie prowadzi: Burmistrz Strykowa

Tytuł przetargu:
„Wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Stryków”

CPV:
98.38.00.00-0 – usługi psiarni, 85.20.00.00-1– usługi weterynaryjne, 98.30.00.00-6 – usługi różne

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
§ 8 - SIWZ

Termin realizacji:
od dnia 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Osoba odpowiedzialna:
Grażyna Popczyńska

Miejsce składania ofert:
w Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 – 010 Stryków, pokój nr 1 (Sekretariat)

Oferty można składać do:
2016-12-20 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2016-12-20 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
w Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 – 010 Stryków, pokój nr 22 IIp

Kryteria wyboru:
Cena utrzymania jednego psa w schronisku za dobę - 60%
Czas reakcji na zgłoszenie - 40%


Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienie wadium

Uwagi:


Firmy uczestniczące