Zamawiający:
Gmina Stryków w imieniu której postępowanie prowadzi: Burmistrz Strykowa

Tytuł przetargu:
Świadczenie usług monitoringu

CPV:
79.71.40.00-2 - Usługi w zakresie nadzoru

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:
§ 8 SIWZ

Termin realizacji:
od 02.01.2017 do 31.12.2019

Osoba odpowiedzialna:
Grażyna Popczyńska

Miejsce składania ofert:
w Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95–010 Stryków, pokój nr 1 (Sekretariat)

Oferty można składać do:
2016-12-12 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2016-12-12 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
w Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 – 010 Stryków, pokój nr 22

Kryteria wyboru:
Cena - 60,00 %
Termin wykonania dodatkowych kamer - 30,00 %
Doświadczenie - 10,00 %


Wadium:
3000 PLN

Uwagi:


Firmy uczestniczące