Zamawiający:
Ochotnicza Straż Pożarna w imieniu której postępowanie prowadzi: Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej

Tytuł przetargu:
„Zakup samochodu pożarniczego”

CPV:
34144210 - 3

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
§8 - SIWZ

Termin realizacji:
do dnia 15.12.2016 r.

Osoba odpowiedzialna:
Grażyna Popczyńska

Miejsce składania ofert:
w Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 – 010 Stryków, pokój nr 1 (Sekretariat)

Oferty można składać do:
2016-11-17 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2016-11-17 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
w: Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 – 010 Stryków, pokój nr 22

Kryteria wyboru:
I - cena -60,00 %
II - okres gwarancji - 20,00 %
III - pojemność zbiornika wody 10,00%
IV - przebieg pojazdu 10,00%


Wadium:
Brak

Uwagi:


Firmy uczestniczące