Zamawiający:
Gmina Stryków w imieniu której postępowanie prowadzi: Burmistrz Strykowa

Tytuł przetargu:
„Utwardzenie dróg wewnętrznych przyległych do ul. Piłsudskiego w Strykowie”

CPV:
CPV 45.23.32.20 - 7

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
§ 8 SIWZ

Termin realizacji:
do dnia 15.12.2016 roku

Osoba odpowiedzialna:
Grażyna Popczyńska

Miejsce składania ofert:
w Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95–010 Stryków, pokój nr 1 (Sekretariat)

Oferty można składać do:
2016-09-30 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2016-09-30 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
w Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 – 010 Stryków, pokój nr 22

Kryteria wyboru:
§ 21 - SIWZ

Wadium:
4 000,00 PLN

Uwagi:


Firmy uczestniczące