Zamawiający:
Gmina Stryków w imieniu której postępowanie prowadzi: Burmistrz Strykowa

Tytuł przetargu:
„Budowa ulicy Zlotowej i Żytniej w Strykowie wraz z odwodnieniem”

CPV:
45.23.32.20 - 7 roboty w zakresie budowy dróg,
45.23.13.00 – 8 roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45.33.00.00 - 9 roboty instalacyjne, wodno kanalizacyjne i sanitarne.


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
§8 SIWZ

Termin realizacji:
31-05-2018

Osoba odpowiedzialna:
Grażyna Popczyńska

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 – 010 Stryków, pokój nr 1 (Sekretariat),

Oferty można składać do:
2016-07-29 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2016-07-29 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 – 010 Stryków, pokój nr 22

Kryteria wyboru:
cena - 90,00%
okres gwarancji - 10,00%


Wadium:
90 000 ,00 PLN

Uwagi:


Firmy uczestniczące