Zamawiający:
Gmina Stryków w imieniu której postępowanie prowadzi: Burmistrz Strykowa

Tytuł przetargu:
Budowa oświetlenia ulicznego w drodze powiatowej nr 5110 E Osse - Koźle

CPV:
45.31.61.10 - 9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogi

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
§ 8 - SWIZ

Termin realizacji:
15.12.2016

Osoba odpowiedzialna:
Grazyna Popczyńska

Miejsce składania ofert:
w Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 – 010 Stryków, pokój nr 1 (Sekretariat)


Oferty można składać do:
2016-07-21 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2016-07-21 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
w Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 – 010 Stryków, pokój nr 22 (piętro II)

Kryteria wyboru:
Cena - 90,00 %
Okres gwarancji - 10,00 %


Wadium:
4 000,00 PLN

Uwagi:


Firmy uczestniczące