Zamawiający:
Gmina Stryków w imieniu której postępowanie prowadzi: Burmistrz Strykowa

Tytuł przetargu:
„Przebudowa drogi gminnej nr 121003E w Niesułkowie Kolonii ”

CPV:
45.23.32.20 - 7 Roboty w zakresie budowy dróg

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
§ 8 - SWIZ

Termin realizacji:
do dnia 28.10.2016 r.

Osoba odpowiedzialna:
Grazyna Popczyńska

Miejsce składania ofert:
w Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 – 010 Stryków, pokój nr 1 (Sekretariat)

Oferty można składać do:
2016-06-28 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2016-06-28 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
w Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 – 010 Stryków, pokój nr 22 (piętro II)

Kryteria wyboru:
Cena - 90,00 %
Okres gwarancji - 10,00 %


Wadium:
7 000,00 PLN

Uwagi:


Firmy uczestniczące