Zamawiający:
Gmina Stryków w imieniu której postępowanie prowadzi: Burmistrz Strykowa

Tytuł przetargu:
„Przebudowa drogi gminnej Sosnowiec Pieńki – Cesarka – droga dojazdowa do gruntów rolnych”

CPV:
45.23.32.20 - 7 Roboty w zakresie budowy dróg

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
§ 8 SIWZ

Termin realizacji:
do dnia 15.09.2016 r.

Osoba odpowiedzialna:
Grażyna Popczyńska

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 – 010 Stryków, pokój nr 2 (Sekretariat)

Oferty można składać do:
2016-06-21 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2016-06-21 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 – 010 Stryków, pokój nr 22 piętro II

Kryteria wyboru:
Cena - 90 %
Okres gwarancji - 10 %


Wadium:
9 000,00 PLN

Uwagi:


Firmy uczestniczące