Zamawiający:
Gmina Stryków, w imieniu której postępowanie prowadzi: Burmistrz Strykowa


Tytuł przetargu:
Wykonanie projektu boisk do sportów plażowych wraz z zagospodarowaniem terenów wokół zalewu w Strykowie

CPV:


Tryb zamówienia:
Zapytanie ofertowe

Warunki:


Termin realizacji:
30.09.2016

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 - 010 Stryków, pokój nr 2

Oferty można składać do:
2016-05-05 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2016-05-05 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:


Kryteria wyboru:


Wadium:


Uwagi:


Firmy uczestniczące