Zamawiający:
Gmina Stryków w imieniu której postępowanie prowadzi: Burmistrz Strykowa


Tytuł przetargu:
Budowa oświetlenia drogi gminnej Zelgoszcz

CPV:
45.31.61.10 - 9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogi

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
§ 8 - SIWZ

Termin realizacji:
30.09.2016

Osoba odpowiedzialna:
Emilia Nawrocka

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 - 010 Stryków, pokój nr 1 (Sekretariat)

Oferty można składać do:
2016-03-17 godz: 09:00

Otwarcie ofert:
2016-03-17 godz: 09:15

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 - 010 Stryków, pokój nr 22 (II piętro)


Kryteria wyboru:
Cena - 90 %
Okres gwarancji - 10%


Wadium:
6 000,00 PLN

Uwagi:


Firmy uczestniczące