Zamawiający:
Gmina Stryków, ul. Kościuszki 27, 95-010 Stryków, reprezentowana przez ...

Tytuł przetargu:
Opracowanie projektu przebudowy mostu na rzece Moszczenicy w ciągu drogi wewnętrznej gminnej w m. Smolice

CPV:


Tryb zamówienia:
zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

Warunki:
Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostaną określone w umowie zawartej z wybranym Wykonawcą

Termin realizacji:
7 miesięcy od daty podpisania umowy

Osoba odpowiedzialna:
Janusz Sopata – inspektor ds. inwestycji
Wiesław Tomczyk – inspektor ds. dróg


Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Strykowie ul. Kościuszki 27, pokój nr 2

Oferty można składać do:
2016-01-28 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2016-01-28 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Strykowie ul. Kościuszki 27, pokój nr 22

Kryteria wyboru:
cena - 100 %.

Wadium:


Uwagi:


Firmy uczestniczące