Zamawiający:
Gmina Stryków ul. T. Kościuszki 27, 95 – 010 Stryków, w imieniu której postępowanie prowadzi Burmist

Tytuł przetargu:
Skruszenie gruzu betonowo-ceglanego

CPV:


Tryb zamówienia:
zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

Warunki:


Termin realizacji:
31.03.2016 r.

Osoba odpowiedzialna:
Grażyna Popczyńska - Naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Infrastruktury

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 – 010 Stryków, pokój nr 2 (Sekretariat)

Oferty można składać do:
2016-01-18 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2016-01-18 godz: 10:45

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 – 010 Stryków, pokój nr 22

Kryteria wyboru:


Wadium:


Uwagi:


Firmy uczestniczące