W sprawie:
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków na lata 2015-2022

Data uchwały:
2015-12-29

Numer uchwały:
XVII/124/2015

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia