W sprawie:
w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Stryków na 2015 rok

Data uchwały:
2015-11-23

Numer uchwały:
XV/101/2015

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia